«

»

20 millioner Russere under fattigdomsgrensen

Russiske langdistanse rakett

Russiske langdistanse rakett

Fallet i oljeprisen truer Russisk økonomi. Krisen blir stadig dypere og i følge verdensbanken vil BNP i Russland falle med 3% inneværende år. Det skal nå kuttes i alle poster i budsjettet utenom militærbudsjettet. Moscow Times om dette

Over 14% av befolkningen i Russland lever under fattigdomsgrensen. Det vil si at over 20 millioner mennesker tilhører kategorien som defineres med en månedlig inntekt på mindre enn 1400 kroner. Et samfunn som har så mange mennesker som lever i fattigdom og samtidig prioriterer slik de gjør forteller meg om et lederskap der menneskeverdet er fraværende. Det virker som om det er viktigere å sende soldater til Ukraina og Syria enn det er å brødfø sin egen befolkning.

Listen over Russlands krigføring i andre land de siste årene begynner å bli lang. Syria, Ukraina, Moldova og Georgia er eksempler på dette. At en stat maler fram et bilde av en ytre fiende for å få befolkningen til å slutte opp om regime er en velkjent taktikk. At store deler av egen befolkning lever i fattigdom ser ikke ut til å bety så mye. Viktigere ser det ut å være at regimet holder på sin possisjon. Putin ser på USA og NATO som en trussel skriver NRK. Selvsagt, USA og NATO er den ytre fienden Putin vil at Russere skal samles mot. Ta vekk oppmerksomheten fra et land der en lite mindretall har enorme rikdommer og der store deler av befolkningen sulter.

Russlands krigføring i Ukraina og nå også i Syria kan og må ses på i en forståelse av myndighetenes trang til å ta fokus vekk fra indre utfordringer. En illusjon som blir skapt at Russland er truet av USA og NATO gjør Russlands innblanding i Ukraina akseptabelt for folket. Folket samles om sine ledere og glemmer indre problemer. Kostnaden er både døde soldater og sivile i krigene de fører, men også nød og fattigdom i sitt eget land.

 

Facebook