«

»

Brende møter Lavrov

Sergei Lavrov og Børge Brende

I morgen Onsdag 29 mars møter Norges utenriksminister sin Russiske kollega Sergei Lavrov i Arkhangelsk. Det er første gang siden Krim ble okkupert av Russland at en norsk utenriksminister reiser til Russland. La oss håpe at møte ikke er et første skritt til fjerning av sanksjonene, men et møte som innebærer at Norge på ny kan si klart fra om hva som kreves for å lette på sanksjonene.

Russland forsøker å legge press på lille Norge for at vi skal oppheve eller lette på sanksjonene som ble satt i gang etter Russlands anektering av Krim halvøya og ytterliggere skjerpet etter at Russland støtter separatistene i Donbas med både avansert våpen og soldater. Nylig ble to Norske politikere nektet innreise til Russland som et direkte Russisk svar på våre sanksjoner mot Russland.

Jeg har forståelse for at det må opprettholdes en kontakt på politisk nivå, også slik situasjonen er nå. Problemet med Brendes besøk er at det oppfattes i Russiske medier som at Norge er på vei til en oppmyking av forholdet til Russland. Jeg har selvsagt ikke noe i mot at vårt forhold til Russland skal normaliseres, men betingelsene må være helt klare. Krim tilbake til Ukraina og Russland opprettholder sin del av Minsk 2 avtalen.

Brende sier til VG at han til ta opp fiskeriforvaltning, atomsikkerhet, kystvakt, grensevakt, søk og redning. Jeg betviler ikke nødvendigheten av samtaler om disse tingene, men mitt håp er at også Ukraina krigen og forholdet til opposisjonen i Russland blir tatt opp av Brende. Norges utenriksminister må si klart fra hva betingelsene for fjerning av sanksjonene er. Norge må også protestere på behandlingen av Russiske opposisjonelle og spesielt fengslingen av Aleksej Navalnyj.

I Juni er Brende invitert til Russland på ny, denne gang for å snakke om samarbeidet Norge har med Russland om å rydde opp i gammelt atomavfall i Russland. Jeg har tidligere omtalt dette på min blogg. Norge har også etter 2014 betalt til dels store beløp i dette prosjektet, noe som virker uforståelig på meg. Å fortsette å betale penger til et land som driver med en gigantisk militær opprusting er jeg uenig i. Nå betaler Russland mesteparten selv, men fremdeles bidrar Norge. Jeg sendte derfor en forespørsel til Statens strålevern og fikk dette svarte tilbake av Charlotte Birke

Andrejevbukta er en nedlagt ubåtbase hvor det nå er lagret store mengder brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall. Det brukte kjernebrenselet har vært brukt som brensel i atomubåter, og stammer ikke fra atomstridshoder. Norge har i samarbeid med flere internasjonale aktører samarbeidet med russerne for å legge til rette for radioaktive materialet kan sikres og fjernes fra området. Den første utskipingen vil finne sted sommeren 2017.   Selve fjerningen av avfallet vil gå over flere år og vil være et russisk ansvar. I 2016 ble det bevilget i overkant av 20 mill NOK til dette arbeidet.

Som sagt, jeg håper, tror og forventer at Brendes samtaler med Lavrov ikke innebærer en endring i regjeringens forhold til Russland.

Facebook