«

»

Carl I. Hagen skjønner ikke Ukraina konflikten

Jeg leser på TV2 sider at Carl I. Hagen har snakket om noe han ikke har peiling på. Hva det er denne gang? Jo, det er Ukraina. Talen som TV2 refererer til var nylig under kristen-konferansen Oslo Symposium.

Jeg skal ta for meg alle de uriktige utsagnene til Karl I. Hagen under denne talen.

Carl sier blant annet:

Putin har blitt en slags ny diktator, men han har støtte på meningsmålinger. Han har skapt stabilitet etter Jeltsin

 

Kjære Carl I. Hagen. Det er flere grunner til at Putin har støtte bland Russere. Hovedårsaken er at pressen er kontrollert av hans eget parti. Et annet moment er at alt av den egentlige opposisjonen i Russland er kneblet. Borris Nemtsov ble drept på åpen gate i Moskva for 2 år siden og nylig ble. Mange journalister som er kritiske til Putin har også blitt drept de siste årene. Nylig ble en annen i den Russiske opposisjonen Aleksej Navalnyj dømt til 5 års fengsel, slik at han etter alt å dømme ikke kan stille opp i presidentvalget i 2018.

Under slike betingelser er det den Russiske opposisjonen har sine kår. Fare for eget liv eller fengsel. Den såkalte opposisjonen som får lov til å stille til valg er oftest med så ekstreme meninger at de blir sett på som komiske også i Russland.

Carl I. Hagen bruker også det Russiske språket som et argument

det er naturlig at de ønsker å beskytte russiskspråklige i Ukraina mot kuppmakerne

For det første var det ikke noe kupp, men det Ukrainske parlamentet som avsatte Viktor Janukovytsj. At et parlament kan avsette en president er ikke et kupp, men en del av det parlamentariske system. Viktor Janukovytsj hadde ikke lenger støtte i Ukrainas parlament.

At Karl I. Hagen åpenbart tror at alle i Ukraina som snakker Russisk er Russere er et bevis på at han ikke kjenner til Ukrainas historie. Det Ukrainske språket at blitt undertrykket i 200 år. I skolene var det forbud mot å undervise på Ukrainsk. All undervisning skulle skje på Russisk. Kjære Carl I. Hagen, undersøk fakta fra andre enn Putins nettsider før du uttaler deg.

Carl i Hagen synes åpenbart at Norge bør lette på sanksjonene mot Russland. Han sier blant annet:

Jeg synes ikke sanksjonene har vært fornuftige, de går bare ut over den vanlige mann og kvinne i gata. Norge grenser til Russland, jeg mener vi bør være litt mer moderate vår kritikk og jobbe for å finne gode, fredelige løsninger

Ja, sanksjoner går utover norsk næringsliv og mennesker også. Men er det slik at du vil la alle prinsipper vike fordi det har noen små økonomiske konsekvenser for oss? Skal Russland få lov å invadere andre land uten at vi reagerer? Litt mer moderate i vår kritikk sier Karl I. Hva vil det si? Skal vi si fy, fy, dette var ikke pent og la det være med det?

Kjære Carl I. Hagen, neste gang du utaler deg, så gjør det om noe du har satt deg inn i. Dette ble for dumt.

Facebook