«

»

Deler av venstresiden bør tenke

Rød støtte til Putin

I en tidligere blogg tok jeg en gjennomgang av min egen fortid. En slik evaluering burde også andre foreta seg. Deler av den såkalte venstresiden i norsk politikk bør se seg selv i speilt.

 
Den Russiske sfæren
Helt siden Krim ble annektert og Donbas ble okkupert har flere brukt som argument at NATO trenger seg inn i den Russiske sfæren. Det vil liksom si et område der det skal være opplest og vedtatt at Russiske interesser skal råde. Hvorfor mener dere det skal være slik? Er det slik at Russland skal holde sin hånd over land som Ukraina, Hviterussland, Georgia og Moldova fordi det av en eller annen grunn skal være slik. Betyr det ikke noe for dere at folket i Georgia og Ukraina faktisk ønsker å få et nærere forhold til resten av Europa? Det er faktisk ikke verken NATO eller EU som verken presser Ukraina eller noe andre land. Det er folket som ønsker en endring. De ønsker et nærere forhold til resten av Europa, ikke bare Russland.

 
Støtter Imperialismen
Ved å akseptere den såkalte Russiske sfæren støtter dere i praksis imperialismen. Hvorfor gjør dere det? Hva er forskjell på Russisk imperialisme og den imperialismen vi har sett fra USA og tidligere Storbritannia? Jeg søkte på Store Norske Leksikon for å se litt på hva imperialisme er. De skriver blant annet
Imperialisme er en politikk som føres av en stat når den underlegger seg, eller forsøker å underlegge seg, andre stater og samfunn og former dem i sitt eget samfunnsbilde, ofte med religiøs eller ideologisk inspirasjon. Imperialisme betegner også ulike politiske tankeretninger, idéer eller teorier om det samme.
Videre skriver Store Norske Leksikon under Imperialisme etter den kalde krigen:
Fremdeles forsøker stater på ulike måter å forme andre stater i sitt eget samfunnsbilde. Flere stormakter viser nye tegn til ekspansjon, blant dem Kina med sin politikk i Sør-Kina-havet og Russland med den politikk som har vært ført overfor Ukraina, Moldova og landene i Kaukasus under Putin-regimet.
Det er tydelig at for noen betyr det noe om hvem som utøver imperialisme ovenfor andre. For meg er imperialisme ikke akseptabelt uansett hvem som bedriver den.
Forholdet til EU
De fleste av dere ser på EU som tilnærmet det vondeste, mest kapitalistiske og udemokratiske som finnes. La det være sagt med en gang at Norsk EU debatt har lite med Ukrainsk eller Georgias EU debatt. Derfor lar vi Norsk EU debatt ligge, den er ikke relevant her. På samme tid som dere er i mot at Ukraina skulle få en assosieringsavtalen med EU, snakker dere varmt om at Ukraina heller skulle velge å bli med i den russiskledede union der Hviterussland og Kasakhstan er eneste medlemmer utenom Russland. Hvorfor ville dette vært bedre? Hvordan Russland faktisk tvang Viktor Janukovytsj til å forkaste assosieringsavtalen med EU til fordel for økonomisk union med Russland vitner om et land som bruker makt ovenfor andre. Hvorfor aksepterer dere slike overgrep fra Russland?

 
Forholdet til totalitære regimer
Flere av dere støtter et hvert regime som USA eller vesten ikke støtter. Eksempler på slike regimer er Nord-Korea, Iran og Syria. Hvorfor støtter dere slike regimer? Er det vesentlige for dere å støtte regimer fordi Russland og eller Kina støtter dem? Betyr menneskerettigheter ingen ting? På samme tid kritiserer dere Saudi-Arabia for brudd på menneskerettighetene. La det være sagt med en gang. Jeg kritiserer alle land som bryter grunnleggende menneskeretter, deriblant Saudi-Arabia. Men det blir feil å kritisere noen, mens andre ikke kritiseres men snarere støttes.
 
Russland under Putin regime er en stat med full fart mot det vi kan betrakte som en totalitær stat. Drap og fengsling av opposisjonelle som kan tenkes å utgjøre en trussel for Putin ved valg. Tilbake står en del av opposisjonen med så ekstreme meninger at den neppe er spiselig for de fleste Russere og verden for øvrig. En opposisjon som i virkeligheten ikke utgjør noen trussel, men som får et Russisk valg til å ligne på et demokrati. Til dere som åpenbart støtter Putin, ser dere ikke noen farer med Putins regime?
 
Økonomisk system
Å gå fra Sovjet tidens planøkonomi til markedsøkonomi har ikke vært lett verken for Russland eller Ukraina. Oligarker har utnyttet vakuumet til å berike seg selv. Oligarksystemet er for en stor grad også bygget på korrupsjon. Maidan opprøret vinteren 2013-14 handlet også om dette. Et oppgjør mot korrupsjon og oligarkenes innflytelse. For Ukraina gjenstår enda mye. Sakte men sikkert går det tross alt i riktig retning. For Russlands vedkommende går pila i motsatt retning. Oligarkene karrer stadig til seg mer og korrupsjonen øker. Til dere på venstre siden som ikke støttet Maidan opprøret. Ser dere ikke viktigheten av å spre rikdommen i et land? Er ikke et oppgjør mot oligarkene og korrupsjon noe som gavnet folket. Eller som noen av dere tror dere representerer, arbeiderklassen? Hvorfor betegner noen av dere Maidan som et kupp? I virkeligheten kan det brukes betegnelsen revolusjon noe som flere av dere har støttet andre steder, men tydeligvis ikke i Ukraina. Hvorfor?
 
Etterord:
Mye av hatet dere viser mot USA og EU kan jeg forstå ut av et historisk perspektiv. Vietnam krigen på 60 og 70 tallet er et slikt eksempel. Likeså kuppet i Chile. Jeg ble selv politisk påvirket av Vietnam krigen og tok avstand fra den. Jeg var med å protestere mot det USA støttede kuppet i Chile. Men det betyr ikke at alt USA gjør er ondsinnedes, galt eller bryter folkeretten. Men for noen av dere virker det som om alle hendelser må ses i lys av USAs ønske om å diktere alt og alle. Dersom en hendelse ikke passer inn i det verdensbilde dere har, er det bare å tenke ut en mulig konspirasjon. 11 September 2001 ble USA rammet av terror. Noen av dere mener å føre bevis for at USA selv sto bak dette for å få et påskudd til å gå inn i Afghanistan og Irak. Dette er et eksempel på konspirasjonsteorier som lever i beste velgående på ytterste høgre og ytterste venstre fløy.
 
Se dere selv i speilet enten dere regner dere som kommunister, sosialister eller hva det nå er. Spør dere selv om hvem dere støtter og hvorfor.
Facebook