«

»

Demokratiet under press

Demokrati og ytringsfrihet under press

Det er 1 Mai i dag. En dag som blir markert over store deler av verden. Mennesker går ut i gatene i vår del av verden å markerer hvilke saker de synes er viktig. For oss er det en del av demokratiet. En selvsagt rettighet.

Likevel er demokratiet under press. Frihet til å si og ytre det vi mener er ikke en selvfølge, men noe vi må kjempe for å beholde. Vi har de siste årene sett forsøk på å undergrave vårt demokrati av krefter med en agenda som vi trodde hørte fortiden til.

Ytringsfriheten

Vi tar kanskje ytringsfriheten for gitt i Norge. En frihet der alle kan ytre sine meninger. Pressen har et spesielt ansvar og en spesiell rolle. En fri og uavhengig presse har selv laget sine egne etiske retningslinjer. Denne blir kalt for vær varsom plakaten. I ledd 3.2 står det.

Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

I kjølvannet av Russlands annektering av Krim og Russlands rolle i øst Ukraina har vi sett en stadig mer aggressiv Russisk propaganda. En propaganda som både er rettet inn mot indre propaganda i Russland og mot utlandet.

Når en Russisk TV kanal for en tid siden viste nyheten om tomme butikkhyller med frukt og grønt i Norge, Danmark og Storbritannia. så er dette eksempel på en propaganda som er ment innenlands. De vil vise innbyggeren at de har store problemer i vest Europa. En befolkning som har fått sin levestandard kraftig redusert som en følge av fallende oljepris og vestlige sanksjoner må for enhver pris ikke tro at dette gjelder kun i Russland. Den Russiske propaganda bryr seg ikke noe om dette blir latterliggjort i vår del av verden. Denne propagandaen er rettet mot eget folk.

I forbindelse med Ukraina konflikten er det en helt klar og bevist Russisk strategi å spre falske nyheter. Vi ser dette daglig, ikke bare om Ukraina men også andre deler av verden. Det er her jeg mener vær varsom plakaten kommer inn. Vær kritisk til kilder og sjekk nøye før det formidles videre. Vi som driver blogger bør også tenke oss nøye om. Forsøk å sjekke om det vi henviser til faktisk er riktig. Det er lett å bli lurt. Aviser, radio og TV som driver profesjonelt er etter min mening temmelig flinke til å sjekke kilder. Verre er det med oss andre. Enten vi som skriver blogger eller det som skrives på sosiale medier.

Hva kan gjøres?

Som jeg sa innledningsvis er vårt demokrati ikke en selvfølge, men noe det må kjempes for i disse dager. Gjennom sin propaganda forsøker Russland å påvirke vår debatt og våre frie valg. Det samme skjer ved direkte økonomisk støtte til grupper som ikke ser på demokratiet som en fordel. Putins nære forhold til mange av de høgre ekstremistiske partier i Europa er kjent.

Å videreformidle Russiske falske nyheter må unngås. De er laget med ett formål, å skape uro i vår del av verden. Derfor er det faktisk en plikt til oss alle å sjekke vår egen vær varsom plakat. Pressens Faglige Utvalg er pressens eget klageorgan. Her blir pressen blant annet sjekket opp mot vær varsom plakaten. I dagens medieverden spiller den tradisjonelle presse mindre rolle enn tidligere. Derfor reiser jeg spørsmålet mot et slags organ ovenfor bloggere og debattanter. Å spre falske nyheter er kanskje ikke det et demokrati trenger?

God 1 Mai. Ytre dine meninger tenk hva du vil. Vern om demokratiet.

 

 

Facebook