«

»

Den glemte krigen

Ukrainere viste sin sympati ovenfor drepte landsmenn

Ukrainere viste sin sympati ovenfor drepte landsmenn

Den glemte krigen

 
Først vil jeg forklare litt hvorfor jeg ikke har skrevet i bloggen på veldig lenge. Jeg mistet motivasjon da en av mine Ukraina venner mistenkte meg for å være tilhenger av sepratistene i øst. Hvorfor? Jo, fordi jeg også er kritisk til enkelte ting som blir gjort av regjeringen i Kyiv. Å være kritisk er ikke det samme som å støtte motparten. Ukraina trenger å bli sett på også i et kritisk lys.
 
Jeg fikk noen henvendelser den siste tiden over personer som har savnet bloggen min. Jeg besluttet derfor å skrive igjen.
 
Den glemte krigen kaller jeg bloggen min i dag. Våren 2014 og utover sommeren og vinteren for ett år siden var konflikten i Ukraina i nyhetsbildet verden over. Men en konflikt som varer mister etter hvert sin interesse. Andre konflikter overtar nyhetsbildet og til slutt er konflikten mellom Ukraina og Russland nærmest glemt av aviser, TV og radio. Jo, jeg vet at det skrives noe. Men konflikten er kommet i bakgrunnen for krigen i Syria og IS sin opptreden i området.

 
Veldig synd fordi Ukraina er konflikten mellom et land og et folk som har den drøm om å tilhøre en verden der demokrati råder og en verden uten korrupsjon og et byråkrati som er skapt for korrupsjon. Konflikten mellom Ukraina og Russland handler i første rekke om konflikten mellom disse verdiene og arven fra Sovjet tiden. Maidan opprøret var ikke for eller i mot Ukrainas forhold til Russland. Maidan opprøret handlet om et folk som vil være en del av den demokratiske verden, men også ha sine forbindelser på en naturlig måte til Russland.
 
Russland fotsetter å støtte sepratistene med våpen på tross av lovnader gjennom Minsk 2 avtalen. Mariupol er tydeligvis målet til sepratistene. Å få kontroll over denne havnebyen har hele tiden vært seperatistenes neste mål. Til nå har Ukraina klart å holde på Mariupol, men de siste dagene er kampene runt byen blitt stadig hardere. Verden må ikke glemme konflikten i Ukraina, vi kan ikke stille sitte å se på at Mariupol faller. Russlands lovnad om ikke å støtte sepratistene militært er ikke verd noen ting. Putins troverdighet er på et lavmål.
 
I en tid da Ukraina nærmest er glemt, vil det være mye enklere for seperatistene og Russland å ta kontroll over nye områder i Ukraina, som for eksempel Marupol. EU og nato ser ut til å ha mer enn nok med å håndtere konflikten i midt østen og ta hånd om de enorme flyktningestrømmene til Hellas og Italia. Derfor er det viktig at vi ikke glemmer Ukraina og krigen der. Det er viktig at vi ikke glemmer Krim som Russland tok i April 2014. Hva skjer med menneskerettene på Krim etter at Russland overtok området? Jeg vil komme tilbake til dette ved en senere blogg.
 
Facebook