«

»

En mulig flyktningestrøm

Stor flyktningestrøm fra Dombas

1.678.587 mennesker er i følge FM-Sambandet og Flyktningehjelpen internt fordreven i Ukraina ved inngangen til 2016. Dette er de siste tallene som pr. dags dato er å oppdrive. Antallet som har flyktet til andre land fra Ukraina (hovedsakelig til Russland) er 343.874. Av de som flyktet til Russland gjorde en stor del de fordi Donbas ligger på grensen til Russland og fordi Separatistene nektet folk å flykte vestover.

Selv med et så stort antall flyktninger har Ukraina klart å ta seg av de aller fleste innen eget land. Frivilligheten har vært stor internt i Ukraina. I vinter har kampene rundt frontlinjen vært hardere enn på et par år og store Russiske tropper står i nærheten av grensen til Ukraina. Hva skjer dersom vi får en fullskala krig?

Vi kan selvsagt bare spekulere i hva som skjer dersom krigen utvikler seg i negativ retning, men at millioner av Ukrainere vil Rømme landet virker helt klart. En ny strøm av flyktninger vil forsøke å ta seg inn i nabolandene, hovedsakelig til Polen og Romania.

Jeg har sett litt på tallene til UDI angående hvor mange flyktninger som søkte om opphold i Norge fra Ukraina i erioden 2014-2016. Her er tallene.

Flyktninger i tall. Hentet fra flyktningeregnskapet.

År Antall asylsøknader Antall innvilget på humanitært grunnlag Antal innvilget for annen flyktningestatus
2014 132 1 0
2015 92 0 1
2016 24 1 0

Tallene er hentet fra UDI

Ukraina har stått på for å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon med internt fordrevne. Disse flyktningene kommer fra Donbas og Krim. Med små resurser har menneskene i Ukraina tatt vare på hverandre og hjulpet. Dette har vært helt avgjørende for at det ble relativt få som flyktet til andre land.

Ved en eskalering av konflikten vil problemet bli større. Vi kan i verste fall vente millioner av flyktninger til nabolandene. Et senario vi selvsagt ikke ønsker.

Hva da Europa? Hva med millioner av europeiske flyktninger?

Facebook