«

»

Ett år etter Krim

NRKI går var det ett år siden en fiktiv folkeavstemming gjorde Krim til en del av Russland. Et valg isenesatt og redigert av Putins Russland. At Putin hadde bestemt seg for å ta Krim uansett viser at denne folkeavstemmingen kun var av akademisk interesse. At Putin forteller at krefter i Kreml var villig til å bruke kjernefysiske våpen om nødvendig for å ta Krim forteller med all tydelighet om et land langt til side for sunn fornuft.

NRK var hele URIX i går viet Ukraina og ett år etter folkeavstemmingen på Krim. Et par ting jeg reagerer på i dette programmet også. I det hele tatt synes jeg NRK har dårlig dekning av Ukraina. Denne gang er det i første rekke to ting jeg reagerer på. Det ene er at det ble gjort et nummer utav at Ukrainske militære som faktisk gikk over til Russisk side på krim er stemplet som landsforrædere av Kyiv. Ja, hva er det egentlig å undres så mye over. Militæret skal være til stede for å forsvare et lands grenser. De som går over til fienden er landsforrædere, kort og godt. Vi gjorde det samme mot nordmenn som kjempet for tyskerne på øst-fronten. Det hadde vært oppsiktsvekkende dersom de IKKE hadde blitt sett på som landsforrædere. Jeg reagerer også en del mot selve retorikken i programmet. Det snakkes som om Krim ble en del av Russland. Virkeligheten er at området ble okkupert av en fremmed makt. NRK bruker et språk som hverken blir brukt av Norges regjering eller av våre allierte om det som skjedde på Krim.

Jan Espen Kruse sier i dette programmet at han ikke er overrasket over at Russland hadde lagt planer for å ta Krim uansett utfallet av folkeavstemmingen og han forklarer dette med at Russland ikke kan sitte å se at NATO kommer nærmere Russland og nærmest spiser opp Russlands flåtebase på Krim halvøyen. Dette er temmelig langt fra sannheten. På det tidspunkt var Ukraina ikke i næheten av å søke om NATO medlemskap. Svært få ville det. EU medlemskap eller en tilnærming til EU var det som utløste Maidan opprøret vinteren 2013-2014. Ikke et krav eller vilje til å bli medlem av NATO. I ettertid har flere i Ukraina ytret ønske om et NATO medlemskap. Men dette ble først aktuelt ETTER at Russland viste sin aggresjon på Krim og Donbas.

USA forsikret i går om at sanksjonene ovenfor Russland vil bli opprettholdt så lenge de okkuperer Krim. En slik forsikring må også gis fra EU, Norge og alle andre land som har satt i gang sanksjoner ovenfor Russland. Å ta en del av territoriet til et annet land er uakseptabelt og må aldri aksepteres. Jeg forventer mer av NRK enn å komme med analyser at Russland ser NATO krype nærmere grensene. Krim skal aldri bli glemt og vi må aldri lette på sanksjonene før Krim er Ukrainsk igjen.

 

Facebook