«

»

Fascisten Putin

Putin

Tittelen på denne bloggen kan kanskje være å provosere enkelte. Derfor trengs det en dypere begrunnelse for min påstand.

Definisjon av fascisme finner vi flere steder. De fleste definisjonene går på om trent det samme, så i denne begrunnelsen min vil jeg holde meg til Store Norske Leksikons beskrivelse.

Det første Store Norske Leksikon sier er:

Fascisme, politiske ideologier som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, på et autoritært, førerbasert og diktatorisk styre innad, samt en imperialistisk holdning utad.

Kan vi så si at Russland i dag er et fascistisk land? Jeg mener ja. At Putin legger sterk vekt på nasjonens betydning og enighet kan det neppe være tvil om. At han gjør det på en autoritær måte mener jeg også det er dekning for å si. Putins regime bruker makt ovenfor de kreftene som arbeider mot regimet. Antallet journalister og opposisjonelle som er drept eller «banket opp» er høgt. Etter min mening er et regime tuftet på å spre frykt et autoritært regime.

Russlands voksene nasjonalisme har vokst fram de siste årene. Drømmen om gjenreising av det gamle Sovjetiske imperiet lever blant store deler av det Russiske folk. Vi har hørt blant Russiske politikere uttalelser som at oppløsingen av Sovjet var et feiltrinn. Drømmen om forsvunnet stormakt er levende, Putin spiller på dette.

Hva så med førerbasert og diktatorisk styre innad? Jo, Putins stilling i Russland er etter min mening både førerbasert og diktatorisk. Landsider som er nettsidene til UD skriver blant annet dette om Russland:

De fleste massemedier er underlagt statlig kontroll og / eller selvsensur.  Putins tredje presidentperiode er preget av økende innstramminger på ytrings- og forsamlingsfrihet.

Et land der ytringsfriheten blir stadig innsnevret og der det stadig blir slått hardere ned på de som forsøker å arrangere en demonstrasjon som styresmaktene ikke liker er en diktaturstat. Det vil si formelt er Russland ikke et diktatur siden det er valg i landet. Men i og med at opposisjonen har liten eller ingen mulighet til å nå ut til folket gjennom radio, TV og aviser er det i realiteten et diktatur. Vi omtaler slike stater gjerne for et moderne diktatur. Dyrkingen av Putin som person begynner å ligne mer og mer på dyrkingen av en tysker i 30 årene. Også Hitler kom til makten etter valgseier. Hitler avspiste også gradvis demokratiet. Likheten med Russland anno 2015 er slående.

Heldigvis finnes det også blant russere personer som kan se hva som skjer. I en kommentar i NY Tid 27.11.2014 sier Elena Milashina dette «Krim er vårt!» roper russiske borgere. Og dette ropet, som det siste halve året er blitt et nasjonalt credo, bringer dystre assosiasjoner til «Heil Hitler!». Russland er blitt så aggressivt, så opptatt av fordums storhet og så ufritt at det minner mer og mer om Tyskland i 1930-årene.»

Det siste momentet i definisjonen på fascisme er en imperialistisk holdning utad. For å være på den sikre siden sjekker vi definisjonen av imperialisme. Vi finner en slik definisjon blant annet på Wikipedia. Den sier:

Imperialisme vil si at en stat forsøker å skaffe seg politisk, kulturell, økonomisk eller militært herredømme utover sine egne grenser.

I disse dager er det neste ikke nødvendig å tilføre noe mer. Med det siste årets hendelser i Ukraina er det egentlig ikke nødvendig å tilføre mer. Men Ukraina er ikke det første landet som har merket Putins imperialisme. Det begynte med Tsjetsjenia i 1999-2002. Etterpå var det Georgia i 2008 og nå Ukraina. Hvem som er neste offer på listen vet ingen.

På bakgrunn av definisjonen har jeg ikke noen problemer med å slå fast at Putin er en fascist. Det faktum at Russland også gir økonomisk støtte til høgreekstreme partier i Europa bekrefter dette ytterligere. Min oppfatning er i trå med Elena Milashina, Russland minner mer og mer om Tyskland i 1930 årene.

Facebook