«

»

Folkemordet Holodomor

Bildet skal være fra Khrakiv. Døde mennesker av sult ligger i gatene.

Bildet skal være fra Khrakiv. Døde mennesker av sult ligger i gatene.

I 1932 – 1933 fant den verste organiserte sult katastrofen som har rammet verden noen gang sted i Ukraina. Stalin forsøkte å tvinge bønnene til å tvangs kollektivisere landbruket i Ukraina. Bønnene ville ikke lage kollektiver, dermed innførte Stalin en rekke lover for å tvinge bønnene. Stalin økte også kvoten for mengden mat som skulle gis fra bønnene til staten. Dette kom på toppen av at Sovjet hadde økt sin eksport av korn til USA og Europa årene tidligere. Det ble eksportert 1,72 millioner tonn korn ut fra Ukraina i 1932 og 1,68 millioner tonn året etter, volumer som kunne ha spart livet til millioner.

Jeg vil sitere Iryna Sabor hva hun sier

Resultatet ble en enorm hungersnød, som hadde til hensikt å knekke småbøndenes massive motstand til tvangskollektivisering og nasjonens opprør. Generasjoner av ukrainere ble utryddet for å gi rom for russifiseringspolitikk, lojalitet til Kreml og hjernevasket konformisme.


Hvor mange som ble sultet til døde under holodomor er usikkert. Tallene spriker fra 3 millioner til 14 millioner. Uansett, dette er en sultkatastrofe midt i Europas kornkammer som vi heldigvis ikke har sett hverken før eller etter. For å illustrere hvor ille dette er vil jeg sitere Aftenposten:

Min bestefar Ivan døde, og bare i landsbyen min mistet 600 personer livet. Politikk lå bak dette folkemordet; målet var å utrydde det ukrainske folk, sa Ukrainas president Viktor Jusjtsjenko til Aftenposten for et par år siden

Mange land deriblant Storbritannia og USA har anerkjent holodomor som et folkemord. Et bevist forsøk fra Stalin på å utrydde det Ukrainske folket. Norge er har enda ikke offisielt anerkjent dette som et folkemord. Det bør gjøres så fort som mulig. Dette vil være en veldig viktig symbolsk handling. Først og fremst som en støtte til det Ukrainske folk, men også for å si klart fra at sult aldri kan aksepteres som middel mot et folk. Stalin klarte gjennom sin sult politikk ovenfor Ukraina å ta livet av flere Ukrainere på et par år enn Hitler klarte med jødene. Hitlers forfølgelse av jødene og Holocaust er heldigvis ikke glemt av verden og skal aldri fordømmes. Stalins drap av millioner av Ukrainere er på linje med Hitlers handlinger og må fordømmes på samme måte.

Kilder
http://www.utrop.no/Plenum/Kommentar/Blogg/24025
https://no.wikipedia.org/wiki/Holodomor
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Mintes-Europas-glemte-tragedie-6591915.html
http://blogs.wsd1.org/rememberingholodomor/?page_id=8

Facebook