«

»

Forfall på Russisk lån

Janukovytsj omga seg med en enorm privat luksus. Dette er spisestuen.

Janukovytsj omga seg med en enorm privat luksus. Dette er spisestuen.

Den 20 Desember er det forfall på et lån Russland i sin tid ga til Ukraina. Et lån som ble gitt Ukraina like før daværende president Victor Janukovytsj ble avsatt og siden stakk av sammen med mesteparten av statskassen til Russland der han i dag bor. Dette lånet er på 3 mrd USD. Det internasjonale pengefondet (IMF) har bedt Ukraina og Russland om å inngå en ny avtale for nedbetaling av lånet. Lånet er et euro obligasjonslån, noe som gjør at EU i praksis garanterer for lånet.

Russlnd innvilget i sin tid lånet og betingelsene kan betegnes som svært kontroversielle. En av forutsetningene for lånet som i sin tid ble gitt av Russland var at Victor Janukovytsj skulle bli sittende med makten i Ukraina. Les mer i Dagsavisen om dette. I avtalen lå det også inne en del som gjorde at Ukraina ville få kjøpe billig gass fra Russland. Denne delen av avtalen er i ettertid brutt av Russland og Ukraina må i dag kjøpe gassen fra Russland til ordinær markedspris, samt forskuddsbetaling.

I de gjeldsforhandlinger som Ukraina har vært gjennom med det internasjonale pengefondet (IMF) har de fått til en gjeldssanering på deler av Ukrainas enorme gjeld, samt en nedbetalingsplan. Ukraina og Russland ble bedt om å komme fram til en lignende avtale om dette lånet. Russland stilte seg først negativ til noen som helst form for forhandlinger om gjelden, men har siden kommet med et tilbud om sletting av gjeld og nedbetalingsplan for det resterende beløp. Problemet med Russlands forslag er at de stiller som betingelser at USA og vest Europa stiller som garantister for Ukrainas hjelp. En slik garanti har selvsagt USA avslått. Les Aftenposten om forhandlingene.

Spørsmålene rundt dette omstridde lånet er mange og veldig spesielle. Skal et land være forpliktet til å betale tilbake et lån som ble gitt under forutsetning om et spesielt styre i landet? Hvorfor har ikke Russland tatt tilbake sin del av lånet direkte fra Victor Janukovytsj som nå oppholder seg i Russland og tok med seg mesteparten av pengene på turen? Hvordan er det mulig at Victor Janukovytsj  fikk tilgang på euroobligasjoner som i virkeligheten gjør at EU landene stiller som kausjonister for lånet?

Sannheten er nok at EU var naive. Ville hjelpe et land som trengte økonomisk hjelp og som på det tidspunktet obligasjonene ble utstedt fremdeles var i forhandlinger med unionen om et tettere samarbeid. Hva som kommer til å skje videre med dette lånet vil bare tiden fram til forfall 20 Desember vise. Imidlertid viser saken med tydelighet at Russland bruker kyniske midler for å ha sine regimevennlige ved makten i sitt nærområde. En betingelse om at en bestemt president skal sitte med makten i landet som får lån, virker som en gufs fra fortiden. Likefult er det ikke overraskende.

Facebook