«

»

Framgang for pressefriheten i Ukraina

Ukraina går fram 5 plasser og er nå rangert på 102 plass i World Press Freedom Index for 2017. Det er Reporter without borders som har denne rankingen. Det er en framgang på 5 plasser fra året før. Til sammenligning ligger Russland på samme plass som året før, det vil si på 148 plass av de 180 landene. Norge topper for øvrig rangeringen.

Ukraina er rangert i Orange sone, noe som at pressefrihetens situasjon regnes som et merkbart problem. Om Ukraina sies det at en rekke tiltak er gjort siden revolusjonen i 2014 for å bedre pressefriheten. Oligarkenes stramme grep på media blir sett på som et stort problem for pressefriheten. I de separatist kontrollerte områdene i øst er det ingen kritiske journalister eller observatører.

Rapporten går det også fram en bekymring for pressefriheten i land vi gjerne betegner som modeller for pressefriheten. Videre går det fram at land som Russland, Hviterussland, Kasakhstan og Tadsjikistan er ranket i rød sone, det vil si dårlig for pressefriheten.

Rapporten om Russland er for øvrig svært kritisk. Det nevnes at forholdene for pressen gradvis er blitt dårligere under Putin. Det heter at TV kanaler fortsetter å spre propaganda og at situasjonen for de som forsøker å drive kvalitetsjournalistikk er blitt stadig vanskeligere. Det nevnes også at bloggere blir fengslet og at menneskerettighetsorganisasjoner er blitt stemplet som «utenlandske agenter».

Rapporten viser det inntrykket vi sitter igjen med. Forholdene for pressen i Ukraina går sakte men sikkert framover. Fremdeles gjenstår store utfordringer, som blant annet oligarkenes innflytelse på mediene.

Les også Unian om dette

Facebook