«

»

Fredsmarkering i Moskva

Putin

Putin

I disse dager feires det at 2 verdenskrig sluttet for 70 år siden. Et jubileum som er verd å feire. En feiring som markerer seieren over Hitlers Tyskland og den nazistiske ideologi.

I Moskva skal det også feires. Den 9 mai skal det være en stor markering. En rekke statsledere fra hele verden er invitert dit for å ta del i markeringen. Markeringen i Moskva lukter først og fremst av propaganda. En indre markering for å vise det Russiske folket at verden er takknemlige ovenfor Russland for landets bidrag under 2 verdenskrig. De fleste statsledere fra vest Europa takket nei, blant disse landene som takket Nei er Norge. Det er etter min menig en rett avgjørelse å ikke delta på denne markeringen og jeg vil begrunne dette.

Russlands aggresjon i Ukraina
Russlands aggresjon i Ukraina er grunn nok i seg selv til å takke nei. Putin bruker markeringen som indre propaganda og for å vise sine egne folk hvor takknemlig verden er for Sovjets bidrag under 2 verdenskrig. En deltakelse fra vestlige land vil også bli tolket i en større sammenheng, at Russland ikke er så isolert som det kan se ut til.

Det ville vært moralsk forkastelig å vært deltakere i et fredsarrangement i en nasjon som har tatt en bit fra et annet land og i tillegg sendt soldater og våpen til en annen del av landet. Vest europa tar avstand fra dette og kan heller ikke være med i en markering fra en nasjon som oppfører seg slik.

Sovjets egentlige rolle i 2 verdenskrig
Ser vi tilbake på starten av 2 verdenskrig kan vi neppe si at Sovjetunionens innsats mot nazismen er noe å skryte av. Den Den tysk-sovjetiske ikke–angrepspakten som ble undertegnet i Moskva den 23 August 1939 er neppe noe vi kan si er et bidrag til freden i så måte. Avtalen inneholdt også hvordan Sovjet og Tyskland skulle dele store deler av Europa mellom seg. Først etter at Sovjet likevel ble angrepet av Tyskland endret Stalin og Sovjet stategi og var en del av den store kampen mot Tyskland som til slutt førte til Hitler Tysklands nederlag i mai 1945.

Jeg vil påstå at Sovjets avtale med Tyskland gjorde at 2 verdenskrig faktisk varte så lenge. En annen holdning fra starten av ville gjort det vanskeligere for Tyskland. Å feire freden i et land som faktisk samarbeidet med Tyskland i starten blir feil etter min smak.

Finnmark ble frigjort av Sovjetiske styrker i Oktober 1944. Dette ble markert i Norge og Russlands utenriksminister Lavrov var blant de inviterte. Den gang ble det rettet kritikk mot at ikke Ukraina og Hviterussland var invitert. Årsaken til kritikken var at den Røde Arme ikke bare besto av Sovjetiske soldater, men for en stor del Ukrainske og Hviterussiske soldater. Derfor har vi allerede vist vår takknemmelighet til den Røde Arme for denne delen av historien.

Generelt
Seieren over Nazi Tyskland var en seier for alle som kjempet i mot. Frankrike, Storbritannia, USA og de fleste europeiske land. En markering i Moskva er derfor feil. Den Røde Arme var en del av den felles front som utviklet seg mot nazismen. Men som sagt tidligere var Sovjetunionen først en aktiv deltaker i krigen mot Nazismen etter at Tyskland angrep Sovjetunionen. En markering i Moskva vil lett få det til å se ut for Russere at Europa aksepterer at den Røde Arme vant krigen. Faktum er at krigen ble vunnet i fellesskap, ikke av en nasjon.

Facebook