«

»

Hand i hand med Putin

Gode venner

Gode venner

Denne bloggen min er i første rekke ment som et personlig innspill og tankevekker. Jeg kommer derfor med en påstand som jeg vil forsøke å begrunne. Ytterste venstre side i Norge omfavner fasismen. Harde påstander, ja kanskje men jeg skal forsøke å begrunne mine påstander.

Jeg definerer ytterste venstre side i Norge som yttersiden av SV og utover. At et flertall blant disse har sett på USA og vest Europa som den store stygge ulven er ikke noe nytt. Faktisk lett forståelig også. USA og vestens politikk i Midtøsten har neppe vært særlig vellykket og historisk sett var heller ikke USAs Vietnam politikk særlig å skyte av. Men fordi det har vært enkelte mindre heldige agerende, betyr det ikke at alt USA og vest Europa står for skal fordømmes av prinsipp.

Ukraina er et slikt tilfelle der den ytterste venstre fløy av prinsipp tar stikk motsatt parti av det USA, Tyskland, England, Frankrike og Norge gjør. Da er spørsmålet hvorfor? De bruker argumenter som at NATO og EU går inn i den «Russiske Sfæren» . Dette er for mange årsaken til at de støtter Putins aggresjon mot Ukraina. Påstander som at USA har startet opprøret i Ukraina for å spise opp den Russiske interessesfæren blir brukt. Det virker som om disse menneskene helt overser det faktum at Maidan opprøret faktisk var et folkelig opprør mot det den gang sittende styre. Det eneste som teller for norsk ytterste venstre er tydeligvis at ingen land eller folk frivillig kan tenke seg å bli en del av det forferdelige vest Europa.

Ikke kan jeg fatte at ytterste venstre fløy i norsk politikk kan så åpenlyst støtte Russisk fasisme. Ja, jeg sier Russisk facisme og skal forklare nærmere hvorfor og hvorfor norsk venstreside overser dette. At Putin har hatt og har et nært forhold til sterkt nasjonalistiske partier i Europa er hevet over enhver tvil. Russland har støttet Nasjonalistiske partier i Vest-Europa økonomisk og Putins nære forhold til Italias tidligere president Silvio Berlusconi har vært kjent lenge. For Europas fascister står Putin fram som deres klare leder. Ja, jeg mener Putins regime har klare fascistiske trekk. Knelling av ytringsfriheten, kontroll over massemedier, propaganda, drap på journalister, bruk av makt for å oppnå det de vil. Alt dette kjennetegner fasisme. Det begynner å bli noen år siden fascistene hadde sine sterke ledere. En gang i tiden var det slike «sterke ledere» i Italia, Spania og en herre med bart i Tyskland.

Under den Spanske borgerkrigen i 1936-39 reiste mange Nordmenn ned til Spania for å kjempe. Mange Nordmenn, deriblant kommunister reiste ned for å kjempe mot fasismen i Spania. Derfor er det veldig beklagelig at dagens venstre radikale i Norge ikke ser den nye brune faren, men snarere går i forlovelse med fasismen utkledd i nye klær. En Russisk nasjonalisme som ikke respekterer andre lands grenser og som har sin «sterke leder».

Facebook