«

»

Hva nå?

Russiske soldater klar til kamp

Russiske soldater klar til kamp

Kampene i Donbas er trappet opp. Russland har sendt inn ytterliggere 700 soldater. Våpenhvilen fra September ser ut til å ikke være verd papiret den er skrevet på. Samtidig som krigen er trappet opp kommer en humanitær katastrofe stadig nærmere. Les Valentinas blogg om dette. Russland har ikke vært kjent for å ta humanitære hensyn. Lokalbefolkningen lider uten at det ser ut til å uroe Kreml.

Igjen er det vanskelig å se hva Putin virkelig vil oppnå. I VG i dag er den en artikkel om dette. Putin har malt seg inn i et hjørne og hans lederskap er i krise. Putins dilemma kan være hvordan han skal komme seg ut av Ukraina uten å tape ansikt hos befolkningen i Russland. En befolkning som er proppet med falske historier og propaganda gjennom medier som for det alt overveiende er kontrollert av Putin og hans nærmeste krets.

For meg virker det rart at Putin hvis det er slik at han vil komme seg ut av Ukraina sender ytterligere 700 soldater. Russland innrømmer aldri at de deltar direkte i kampene i Ukraina, men selv ikke den Russiske befolkningen ser nå ut til å tro på denne versjonen. Stadig flere Russiske soldater blir drept i kampene. Et av de få russiske nettstedene som er uavhengig openrussia bringer en liste på 266 russiske soldater som er drept i krigen. Tallet er etter alt å dømme mye høgere.

Russere flest begynner å merke sanksjonene fra EU og USA på kroppen. Kursen på Rubel har falt kraftig noe som blant annet skyldes de vestlige sanksjonene. For Putin vil det være nærmest en katastrofe å gi opp Donbas. Hvorfor skulle i så tilfelle folket i Russland lide når utfallet ble et tap? På den ene siden har Russland ikke råd å miste ansikt. På den andre side har de ikke råd å fortsette krigen. Jo lenger tid det går, jo større blir fallhøyden for Putin.

Norske aviser og TV har egentlig svært lite om opptrappingen av krigen. Skremmende, fordi Russlands overgrep mot et annet land må få stor oppmerksomhet. Savnet av NRKs tidligere korspondent i øst Europa Hans-Wilhelm Steinfeldt er stort.

Putins feiltrinn ved å støtte et opprør isenesatt av den russiske fascisten Girkin er egentlig merkelig. Drømmen om et stort imperialistisk Russland eller reising av det gamle Sovjetiske imperiet ser ut til å være drivkraften. Drømmen om at Russland igjen skal være en stormakt. I denne forestillingen om gjenreising av et gammelt imperiet passer ikke alltid andre lands interesser med Russlands. Å tviholde på sin innflytelse blir som å forsøke å holde liv i et havarert kjærlighetsforhold. I lengden går det ikke.

Facebook