Innsamlinger • Innsamlinger
 • Aksjon hjelpe Ukraina

  Aksjon hjelpe Ukraina

  Denne siden er laget for skaffe midler for transportere humanitær hjelp fra Hjelpende Hand Norge-Estland, til sivile og militære som har blitt skadet i kampene inne i Ukraina. Bruk bankkonto til Hjelpende Hand Norge – Estland, og merk innbetalingen med «Aksjon Ukraina» 1594.24.86682.

 • Norwegian-Swedish Support Group for Ukraine

  Norwegian-Swedish Support Group for Ukraine

  Jeg har startet med innsamling av penger og utstyr til en vernepliktig Ukrainsk avdeling som er deployert i øst-ukraina. De mangler alt, fra støvler til soveposer til hjelmer. Jeg støtter dem siden jeg forstår hvordan de har det som gammel vernepliktig og veteran selv. Vi tar imot all form for støtte, enten det er deling av linken til innsamlingen, penger, eller utstyr av enhver type som kan hjelpe soldater som ligger i felt på vinteren. Jeg vet mange som meg har mye liggende... fra vår "grønne" fortid, utstyr vi kanskje ikke trenger selv lenger, men som andre nå kan få god brukt for. Gamle soldater forstår hvor tøft det er å være i felt vinterstid. Hjelp oss med å hjelpe de som nå trenger det. For donasjon av utstyr er min adresse: Arnstein Tranøy, Boks 2245, 3203 Sandefjord. Her er linken til pengeinnsamlingen. https://www.youcaring.com/deerslayers

 • Innsamling til vanskeligstilte i Ukraina

  Innsamling til vanskeligstilte i Ukraina

  Vi er to søstre, Beth Helen F. Liland og Tone Merete F. Drangsland fra Mandal som har startet et hjelpearbeid i Ukraina. Vi kaller oss Ja til et verdig liv, Ukraina.I juni 2011 var vi første gang på besøk på vår første institusjon for fysisk og psykisk funksjonshemmede barn, ungdom og unge voksne i Ukraina. I dag bor det ca 90 personer her. Institusjonen er statlig drevet, men midlene de får av staten dekker bare en brøkdel av hva det faktiske behovet er.Da vi kom første gang satt 80 % av beboerene studd inne på oppbevaringsrom. Rom av betong, med trebenker langs veggene til å sitte på. Kaldt og trist på vinteren, varmt og klamt om sommeren. Lukten var helt ubeskrivelig… Alle slags kroppslukter, avføring, urin… Dette sitter de i hele dagen, fra 0700-1900 hver dag, hele året, uten stimuli, omsorg og kjærlighet. Kun avbrutt av måltider. I stor grad overlatt til seg selv, bare en vakt i døra som passet på å gripe inn når det var helt nødvendig. Hvis været tillater det, fikk de beste innsatte slippe ut i hagen på sommerhalvåret.I dag er situasjonen bedre for mange av dem. Vi har delt dem i mindre grupper, noen har fått kommet inn i vårt skolerom vi fra Norge har bygd, noen i skolerom som sponsorer fra Nederland har bygd. En gruppe har fått kommet inn i ett totalrenovert oppbevaringsrom betalt av en av våre norske sponsorer. Ca 20 personer går på skole sponset av en amerikansk gruppe.En gruppe på ca 20 stykker har det fremdeles helt forferdelig. Det er de sykeste/»galeste». Disse har vi så lyst til å hjelpe mer!! Og det skal vi jobbe mer med for å få til framover. Men det er vanskelig. De fleste fra Ukraina har nemlig det synet på funskjonshemmede at de er ingen ting verdt, og at det er tull å kaste bort ressurser på denne type mennesker…..Noen ting vi har gjort/bidrar med:*Vi har ansatt og lønner 4,5 arbeidere* Vi har totalrenovert og innredet 2 rom, ett skolerom og ett oppholdsrom

  * Kjøpt inn utstyr til å lage terapirom

  * Har bidratt til å få en del av beboerene til tannlege og lege ved akutte behov.

  * Vi kjøper utstyr de trenger eks. vannkoker, motorsag til vedkutting, vinduer som knuses osv

  * Kjøper frukt, juice, vitaminer, bleier, personlig hygieneartikler, mat, såkorn, klær, læremateriell, medisiner osv

  * Samler inn klær og leker her i Norge som vi tar med ned når vi reiser for å besøke dem

  Dette var noe om oss og arbeidet vi driver. Takk for at du følger oss og viser din interesse for vår hjertesak. Vi hjelper de minste av de minste i samfunnet og trenger din hjelp. Hvis alle bidrar litt, kan vi få gjort mye.

  Med vennlig hilsen Beth Helen og Tone.

 • Open Heart Ukraine
  SOS Ukraina er navnet vi har gitt våre innsamlingsaksjoner. Open Heart eier 3 trailere selv. Hver måned kjører trailerne våre med fulle lass til Ukraina, med nødhjelp . Trailerne er fullastet med brukte klær og sko som vi får inn på våre innsamlinger rundt om i landet. Hele året driver Open Heart innsamlingsaksjoner over hele Norge, i byer og bygder.
 • Hjelp til mennesker i nød i Donbas

  Hjelp til mennesker i nød i Donbas

  Med denne gruppen vil jeg hjelpe mennesker som er i nød i Donbas. Det er begre...nset hva jeg kan gjøre alene, derfor ber jeg dere å bli med meg i denne hjelpen. Her skal jeg legge ut informasjon om de frivillige og misjons organisasjoner i Ukraina som vi kan stole på og kan sende penger til, samt oversette informasjonen og hjelpe til med overføringen hvis det er ønskelig. Akkurat nå er den mest akutte situasjonen i Donbas, mange er i sult, og mange er allerede døde av sult. Mange sykehus, barnehjem, gamle mennesker og barn som lever i mareritt der. Separatistene holder på med forferdelig politikk der og folket er ofre og lider. Men de frivillige som jeg har kontakt med får tilgang der og leverer mat direkte dit til disse folk.

 • Barn Fra Ukraina

  Barn fra Ukraina

  Barn fra Ukraina er en selvstendig felleskirkelig hjelpeorganisasjon som har sitt hovedformål å hjelpe ofrene etter Tsjernobylkatastrofen i Ukraina. I tillegg hjelper vi vanskeligstilte barn i barnhjem, sykehus, fattige familier, gatebarn samt misjonsarbeid i fengsler for barn, ungdom og voksne. Videre sender vi hjelpesendinger med klær og utstyr. Alt arbeid som gjøres i vår organisasjon er frivillig. Ingen av våre medarbeidere i Norge mottar lønn.

  Barn fra Ukraina ble startet i 1994, da 30 ”Tsjernobylbarn” var på en måneds rehabiliteringsopphold i Lyngdal. Det var Sigvard Wallenberg i Skandinavisk Barnemisjon som tok initiativet til dette. Barnemisjon er en nær samarbeidspartner for vårt arbeid i Ukraina. Vårt mål er å gi hjelp til ånd, sjel og legeme!

  I Ukraina
  Volyn-regionen
  I Ukraina arbeider vi gjennom Skandinavisk Barnemisjon, nå Barnemisjonen, i Volyn-regionen i vestre del av Ukraina. I Ukraina heter Barnemisjonen Childrens Mission Ukraine, og har eget styre. Misjonsleder er Lyudmila Loniuk. Hovedkontor og lager for hjelpesendinger ligger i landsbyen Lavriv, noen kilometer utenfor regionens hovedstad Lutsk. Barnemisjonen har nettopp bygget nytt lager og kontbygg i Lavriv. I Volyn regionen bor det 1.2 mill innbyggere,
  og i Lutsk 200 000 innbyggere.

  I Norge
  Vi arbeider ut fra vår base i Lyngdal i Vest-Agder. Der har vi vårt lager for hjelpe-sendinger i Agnefestveien 10 (kjelleretg.). Vårt innsamlingsområde er Lister regionen med kommunene; Lyngdal, Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Flekkefjord samt Lindesnes.

 • Aksjon vennskap

  Aksjon Vennskap

  Visjon

  Aksjon Vennskap hjelper vanskeligstilte mennesker i Øst-Europa og arbeider for å utvikle fellesskap mellom de som hjelper og de som får hjelp på et kristent verdigrunnlag

  Mission

  Aksjon Vennskap skal hjelpe mennesker i Øst-Europa ved å drive prosjekter som

  hjelper de svakeste

  dekker definerte behov

  når fram til de som skal ha hjelpen

  gir mulighet for nært samarbeid

  Aksjon Vennskap skal arbeide aktivt for å styrke vennskap og positive holdninger blant de som deltar i prosjektene.

  Organisering

  Aksjon Vennskap er en stiftelse registrert i Stiftelsesregisteret. Aksjon Vennskap blir revidert og regnskapet må sendes inn til og godkjennes av Stiftelsestilsynet. Aksjon Vennskap har et styre bestående av Freddy Johnsen (leder), Bjørg Johnsen, Roar Lunde og Ingar Wold.

  I Ukraina samarbeider vi med Lviv Theological Seminary om stiftelsen ”Ray of Love”. Stiftelsen ledes av et styre bestående av Freddy Johnsen (leder), Bjørg Johnsen, Roar Lunde, Ingar Wold, Vladimir Salaidyak, Peter og Olga. Vladimir er prosjektleder i Ray of Love og Olga fører regnskapet. Stiftelsen er regnskapspliktig overfor den Ukrainske stat

 • Flyktningehjelpen

  Flyktnigehjelpen

  Over en million ukrainere har blitt fordrevet fra sine hjem siden konflikten i Ukraina startet i mars 2014. «Situasjonen for titusener ukrainere er desperat. Denne konflikten kan forårsake en stor humanitær krise,» advarer generalsekretær Jan Egeland.

 • Hjertelag Ukraina

  Hjertelag Ukraina

  Charity organisation based on bringing the bare necessities to those in need in Ukraine. We cooperate with a local foundation ran by good friends of us.
 • Ny start i øst

  Har drevet sin virksomhet siden 1991 med hjelp til øst Europa. Hjelp til Ukraina er selvsagt en vesentlig del av virksomheten.

  Stiftelsens grunnlag er troen på at kristne verdier og Jesu Kristi evangelium

  http://www.nystartiost.no/

 • Klippen - Sandnes

  I vårt eget kontinent har vi arbeid i Ukraina.
  Området Ivano Frankivsk er vårt bønneområde, og Klippen har et stort engasjement der. Vi sender ca. 7 hjelpesendinger i året med klær og medisinsk materiell til Ukraina. I 2004 finansierte vi byggingen av barnehjemmet Hjem, Kjære Hjem. Det har blitt etablert en Fadderordning for barna på dette barnehjemmet som organiseres ut fra Klippen.

  Link: http://ks.dnn2.labora-portal.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/5976/Europa

 • Ukrainagruppa

  Ukrainagruppa

  Ukrainagruppe har siden 1997 arbeidet for å bedre situasjonen for barn i en utsatt situasjon rundt gruvebyen Antratsit i Øst-Ukraina. Vi støtter også kvinner som arbeider for utvikling av et demokratisk Ukraina gjennom nettverket ”Women for the future”.

Facebook