«

»

Interne flyktninger i Ukraina

Stor flyktningestrøm fra Dombas

Stor flyktningestrøm fra Dombas

Tallet på interne fordrevne i Ukraina var offisielt 490.046 den 21 november 2014. Men i følge landinfo kan det reelle tallet være så høgt som 1-1,5 millioner. Årsaken til dette er at mange internt fordrevne ikke er identifisert noe som skyldes dårlig rapporteringssystem og uklarhet om støtteordningene som finnes for interne flyktninger. I de offisielle tallene er ikke interne fordrevne på Krim halvøya tatt med av den grunn at dette er et område kontrollert av Russland og at det ikke finnes oversikt over internt fordrevne på Krim halvøya. Likeså finnes det et ukjent antall Ukrainske flyktninger i Russland. I følge Radio Russlands stemme var det 830.000 Ukrainske flyktninger der pr. 28 oktober 2014.

La oss tenke oss at det faktisk er 1 million interne flyktninger i Ukraina. Hvis det er det reelle tallet utgjør dette ca 2,2% av landets befolkning. Overfører vi dette til Norge vil det tilsvare 100.000. Tenk hvilke problemer vårt samfunn med våre resurser ville fått ved en slik strøm av interne flyktninger. Ukraina er et land på langt nær de samme resursene hverken økonomisk eller administrativt til å møte en slik strøm av internt fordrevne.

Jeg har sett litt på rapporten til Landinfo «Situasjonen for internt fordrevne» for å finne litt mer ut av situasjonen til de internt fordrevne i Ukraina.

I denne rapporten går det fram at det er en del problemer mellom lokalbefolkningen og de internt fordrevne fra Dombas. Det er vanskelig å få arbeid og det er også en del av lokalbefolkningen som kaller dem «separatister». Et stort problem for de internt fordrevne har vært å skaffe arbeid. Dette skyldes i første rekke det generelle arbeidsmarkedet i Ukraina. Men enkelte har også møtt på hindringer. Landsinfo skriver blant annet:

Mange IDP støter på byråkratiske barrierer med hensyn til å skaffe arbeid, og også for å få
arbeidsledighetstrygd. Noen har flyktet uten å ta med seg sin arbeidsbok. Denne boka, som viser innehaverens arbeidshistorikk, er nødvendig for å kunne få ny jobb eller støtte som arbeidsledig. Noen kan ikke framvise arbeidsbok fordi arbeidsgiveren på hjemstedet har nektet å godta eller akseptere «oppsigelsen».

Myndighetene har satt i gang en rekke tiltak for å bedre hverdagen til de internt fordrevne. Blant annet gjennom støtte til husleie og barnehageplass. Den 20 oktober 2014 vedtok parlamentet i Ukraina en lov som skal gi internt fordrevne en rekke rettigheter. Lanadinfo skriver dette:

20. oktober 2014 vedtok parlamentet en helt ny lov, Law on the rights and freedoms of
internally displaced persons. Denne IDP-loven (2014) gir IDP en rekke konkrete rettigheter. Den skal gi beskyttelse mot diskriminering og tvungen retur, og sørge for assistanse ved frivillig retur. Den tar også sikte på å forenkle tilgangen til ulike sosiale og økonomiske tjenester. Det gjelder blant annet bostedsregistrering, som er nødvendig å ha for blant annet å kunne benytte seg av banktjenester og registrere en forretningsvirksomhet, og også for å kunne motta arbeidsledighetstrygd (UNHCR 2014e;  2014f).  Loven garanterer også IDP midlertidig husvære, pensjoner og andre sosiale goder. Utstedelse av sentrale, personlige dokumenter skal kunne skje der IDP faktisk befinner seg. De som ikke ønsker en sosialbolig, men heller vil bosette seg et annet sted, skal få lån på gunstige vilkår (UNHCR 2014b).

I følge rapporten fra Landinfo gjør en rekke frivillige organisasjoner og menigheter et stort og verdifullt arbeid til støtte for gruppen med internt fordrevne.

Hele rapporten fra Landinfo kan leses her.

Facebook