«

»

Kampen om Mariupol

Debaltsteve blir tatt av speratistene. Soldat heiser sepratistenes flagg. For øvrig legger vi merke til utseendet til denne soldaten som tydelig ikke kommer fra Danobas

Debaltsteve blir tatt av speratistene. Soldat heiser sepratistenes flagg. For øvrig legger vi merke til utseendet til denne soldaten som tydelig ikke kommer fra Danobas

Våpenhvilen er brutt og ser ut til å bli like lite verd som mange fryktet. En våpenhvile avtale som ble brutt allerede da Debaltseve ble tatt av separatistene etter at våpenhvile avtalen var undertegnet. I henhold til våpenhvile avtalen skal tunge våpen trekkes vekk fra frontlinjen. Situasjonen er den at sepratistene fortsetter sine angrep på Ukraina og dermed kan ikke Ukraina trekke bort sine tunge våpen. NRK om dette

I følge Ukrainske myndigheter fortsetter Russland å forsyne sepratistene med våpen og soldater. Separatistene ser også ut til å flytte deler av sine enorme mengder med tunge våpen til frontlinjen til den strategisk viktige byen Mariupol. Denne byen er spesielt viktig for Russland. Krim er ikke landfast med Russland og det er åpenbart at en Russisk korridor fra Krim via Donbas til Russland er sterkt ønsket. Mariupol er derfor særdeles viktig i den sammenheng. Som den engelske avisen Dailymail skriver. De neste ukene er Mariupol den viktigste byen i Europa. Faller byen i separatistenes hender vil ikke USA lenger kunne sitte på gjerdet. USA vil begynne å forsyne separatistene med våpen. Forsøket til Merkel og Hollande om å forhandle fram en fredelig løsning har da slått helt feil. At USA skal forsyne Ukraina med våpen er egentlig noe EU forsøker å unngå. Å få en ytterliggere tilspisning av konflikten i Europa er ikke ønskelig fra EUs side.

Samtidig som tropper ser ut til å bevege seg mot Mariupol meldes det også om Russiske tropper helt på grensen til Khrakiv. Dette er en by som sepratistene fler ganger har forsøkt å stelle i stand «opprør i» uten å lykkes. Khrakiv er den nest største byen i Ukraina med 1,4 millioner innbyggere. Byen ligger ikke i Donetsk eller Lugansk som er de områdene separatistene vil gjøre til egne land, men ligger i fylket Khrakiv (Khrakiv Oblast). Byen har stor militær industri. I helgen fikk vi en ny tragisk terrorhandling i byen da terrorister kastet en bombe inn i et demonstrasjonstog i byen. Demonstrasjonen var en minnemarkering og en støtte til Maidan opprøret for ett år siden. 3 mennesker ble drept i denne terroraksjonen.

Vi ser også tegn på at vest Europa, USA og NATO etter hvert innser at de har mistolket Russland i lang tid. En rapport i det Britiske Parlamentet som er lagt fram forteller hvordan vest Europa ble tatt på sengen og ikke forsto hva som skjedde i Ukraina. NATOs nestkommanderende i Europa Adrian Bradshaw sa nylig at Russland nok har større planer med sin aggressivitet enn kun Ukraina. Frykten for og etter hvert troen på at Russland i neste omgang vil forsøke å skape tilsvarende uro i de baltiske land er stor.

Mariupol er nøkkelen. Mye tyder på at de neste ukene vil denne byen være sentrum for Europas framtid. Faller Mariupol er Europa svært ustabilt og verdensfreden kan være i fare. Samtidig vil dette bety slutten på all tro på Merkel og Hollande som fredløsere i denne konflikten. Hvor langt Russland egentlig vil gå for å utfordre vest Europa vet vi ikke, det blir spekulasjoner. Men vi merker en stadig stigende uro for at Ukraina ikke er annet enn en test på EU og NATOs vilje og evne til handling.

Jeg vil se litt på ulike muligheter denne konflikten kan utvikle seg i videre.

  1. Våpenhvilen og de påfølgende samtalene om varig fred bærer fram. I skrivende stund virker dette som lite sannsynlig. Likefult er dette den best tenkelige utgangen på konflikten.
  2. Separatistene sammen med Russland fortsetter sin ferd i Ukraina og tar stadig mer landområder fra den Ukrainske hæren som er underlegne militært. I dette senarioet foretar fremdeles ikke USA eller EU seg mer enn å skjerpe sanksjonene, men sitter å ser på at Ukraina faller i Russiske hender. Spørsmålet ved dette senarioet er hvor mye av Ukraina de forsyner seg med.
  3. USA leverer våpen til Ukraina for at Ukraina skal kunne forsvare seg. Spørsmålet da blir hvordan Russland reagerer på dette. Sitter Putin egentlig å venter på en slik reaksjonsform å bruker dette til sitt endelige påskudd til å ta hele Ukraina? Hvordan vil det påvirke konflikten videre, kan vi se et det utvikler seg videre til at USA også sender soldater direkte til fronten?
  4. Nye påskudd til å «forsvare Russere i utlandet» kommer fra Putin. Russere i Baltikum kan være nærliggende å tenke på. Bruke den Russiske delen av befolkningen til å skape et opprør på linje med det som ble gjort i Donbas. Da er igjen spørsmålet hva NATO gjør. Kan et land der det er skapt indre uroligheter få støtte fra andre medlemsland at NATOs artikkel 5 skal gjelde. Den som sier at et angrep på et medlemsland er å anse som et angrep på alle. Russlands taktikk er hele tiden å få det til å se ut som om dette ikke er et angrep, men et indre opprør i et annet land.

Det er vanskelig å spå, spesielt om framtiden. Men de neste ukene vil vise om Mariupol faller i separatistene og Russernes hender. Skjer det står Europa ovenfor noen valg som er ubehagelige, men viktige.

Facebook