«

»

Kommentar til Urix

NRKI går kveld var Urix på NRK viet hendelsene i Ukraina. Jeg følger at på enkelte områder trengs en spesifisering som Urix ikke kom med. Årsaken til at jeg vil komme med min kommentar er at NRK bør se på årsakene til enkelte påstander de kommer med og ikke bare la dem stå uten å få begge siders versjoner av saken.

Morten Jentoft NRKs korspondent i øst Europa har sitt base og sitt kontor i Moskva. I dette programmet sier Morten Jentoft at Ukraina her stengt av hele dette området og at folk ikke får utbetalt pensjoner og lønninger. Det er for så vidt riktig. Ukraina «frøs» dette i desember 2014. Årsaken til at Ukraina gjorde dette burde Jentoft sett litt på.

Siden Jentoft ikke gjorde det, så vil jeg gjerne presisere hva dette går ut på. Regjeringen i Kyiv fikk inn rapporter om at lønninger og pensjoner ble beholdt av seperatistene og ikke ble utbetalt til dem som skulle ha dem. Spesielt så det ut til å gjelde den delen av folket som ikke stemte for løsriving eller de som ikke stemte i det hele tatt. Myndighetene i Ukraina ville selvsagt ikke sponse seperatistene økonomisk og det burde kommet bedre fram i reportasjen. OK, senere i URIX kommer en gammel dame som forteller at hun ikke har mottatt pensjon de siste 7 månedene. Det er selvsagt veldig beklagelig, men stopp litt. Ukraina sluttet å overføre penger i Desember. Hvor ble det av pengene de første 6 månedene? Svaret er enkelt, separatistene.

Julie Wilhelmsens tid som en eller annen ekspert på Ukraina forteller kanskje mest om at NRK burde se etter alternative eksperter. Å påstå som hun gjør i at Ukraina fortsetter med å «bygge opp tropper» burde hun nevnt at separatistene stadig får tilført både soldater og våpen fra Russland.

Jeg setter pris på all oppmerksomhet konflikten i Ukraina ha i media, men noen ganger bør oppmerksomheten kommenteres. For å se hele URIX den 15 Januar 2015 kan du trykke her

Facebook