«

»

Kraftig økning i norsk bistand til Ukraina

Norad

Bistandsmidler fra Norge til Ukraina har økt kraftig de siste årene. Tall fra Norad viser en økning fra 22,8 millioner i 2010 til 332,9 millioner kroner i 2015. Vi ser en markant økning i den norske bistanden spesielt i 2014-15. Tallene for 2016 foreligger ikke enda.

Tabellen viser norsk bistand til Ukraina fordelt etter år og etter sektor. Beløp er i Millioner kr.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total bistand 22,8 46,1 40,9 34,6 106,5 322,9
Godt styresett 7,9 12,8 14,6 12,9 30,6 23,7
Økonomisk utv. og handel 1,9 3,0 2,3 3,7 15,7 216,1
Utdanning 1,4 1,3 1,2 0,2 2,2 3,5
Helse og sosial 2,2 9,5 5,9 1,2 4,6 7,1
Miljø og Energi 9,4 19,4 17,0 16,6 20,4 26,7
Nødhjelp 0 0 0 0 33,1 45,9

Hvis vi ser nærmere på tallene vil vi se en markant økning i 2015 under posten «Økonomisk utvikling og handel» Dette skyldes regjeringens budsjettstøtte til Ukraina som ble innvilget høsten 2014 på kr. 100 mill, samt et tilsvarende beløp for 2015. Disse pengene fra 2014 ble ført i 2015. Det er også innvilget budsjettstøtte for 2016 på 100 millioner.

Under Miljø og Energi finner vi blant annet Norges bidrag til sikring av atomkraftverk  Vi finner litt om beløpene av dette hos Statens Strålevern

Norge har bevilget beløp til nødhjelp etter 2014. Årsaken til dette er selvsagt den humanitære situasjonen i det østlige Ukraina som følge av den Russiske aggresjonen, samt okkuperingen av Krim halvøya. Jeg har omtalt dette på bloggen tidligere, du kan lese mer om dette her: En mulig flyktningestrøm og Hjelpeorganisasjoner kastet ut av Lugansk

I sektorgruppen godt styresett finner vi beløp som blant annet er til bekjempelse av korrupsjon.

Under Petro Porosjenko offisielle besøk til Norge i Oktober lovet Erna Solberg at Norge hadde et langsiktig perspektiv på bistanden til Ukraina. Les mer på regjeringens offisielle sider om dette.

Facebook