«

»

Krim-Tatarenes situasjon

Refat Chubarov

Refat Chubarov

Hvilke situasjon har Krim-Tatarene i dagnes Krim? Rapportene om at situasjonen til denne urbefolkningen ikke har det lett i dagens Krim er mange. Jeg skal nå forsøke å skrive litt om det.

Først må vi se på hvem denne folkegruppen egentlig er. Dette er en tyrkisk etnisk gruppe som har vært muslimske siden 1300 tallet. I 1783 erobret Katarina den store Krim og innlemmet området i det Russiske riket. I 1944 beordret Stalin depotering av alle Tatarer. Først på 1980 tallet fikk de lov å vende tilbake til Krim igjen, men mange valgte å forbli i eksil hovedsakelig i Usbekistan.

Krim-Tartarene var før den ulovlige folkeavstemmingen på Krim i mot at Krim skulle bli en del av Russland. Et stort flertall av tatarene ville forbli i Ukraina. Siden Russlands annekteringa av Krim har det vært liten oppmerksomhet rundt tatarenes situasjon i medier. Men en del rapporter slår fast at tatarene opplever brudd på menneskerettigheter.

Human Rights Watch skriver i sin rapport at Russland ikke har gjort noe for å hindre at paramilitære grupper gjennomfører kidnappinger ovenfor pro-Ukrainere og Tatarer. Ukrainske borgere som nekter å skifte statsborgerskap til Russisk blir behandlet som utlendinger slår Human Rights Watch fast. Her kan du lese rapporten.

Hvor mange Tatarer og andre som er blitt kidnappet og drept på Krim de siste månedene vet ingen.

Allerede før Russland gikk inn på Krim halvøya med militære styrker og gjennomførte det ulovlige valget som gjorde at Krim ble en del av Russland, flyktet flere Krim-tatarer fra halvøya. Redselen for at noe tilsvarende skulle skje igjen var stor og dessverre ser historien ut til å gjenta seg. Link til VG om dette.

Leder for Krim-Tatarene Refat Chubarov ble tidligere i år utestengt i 5 år fra å komme tilbake til krim. Dette ser Amnesty International på som et av mange brudd på denne folkegruppens rettigheter siden Russlands annektering i Mars. Amnesty har siden i mars dokumentert en rekke trakaseringer av denne folkegruppen på Krim.

Årsaken til at det er lite oppmerksomhet rundt Krim-Tatarenes skjebne på Krim er mange. Til dels preges nyhetsbildet av store konflikter i midt Østen og øst Ukraina, men også det faktum at dette gjelder en folkegruppe som er muslimsk spiller nok inn. Det er nok også vanskelig for journalister å arbeide på Krim.

Facebook