«

»

Krise i Russisk økonomi

Russisk valuta i fritt fall.

Russisk valuta i fritt fall.

Russisk økonomi er inne i en dyp krise. Årsaken til krisen er sanksjonene fra vest som en protest mot Russlands aggresjon i Ukraina og fallende oljepris. Kursen på Russisk Rubel har falt med 40% mot dollar til nå i år. Jeg vil her se på de momentene som gjør at Russland forventer resesjon i 2015 på 0,8%.

Oljeprisen: Årsaken til at prisen på olje har falt fra om kring 125 dollar fatet til nå ca 70 dollar pr. fat er i korte trekke at det blir produsert for mye olje i verden. Libya har kommet på banen igjen. Samtidig importerer USA mindre olje enn tidligere, noe som skyldes økt produksjon av olje i USA, samt at USA forbruker mindre olje enn tidligere. Også Italia, Frankrike og Kina har nedjustert sine forventninger om hvor mye olje de vil forbruke. Dermed presses oljeprisen ned. OPEC hadde for en tid siden et møte der produksjon var et sentralt tema, men OPEC vil ikke redusere produksjonen av olje.

Denne linken til TU Petroleum forteller litt om årsakene. Vi gjør oppmerksom på at artikkelen er fra oktober og at oljeprisen har falt dramatisk siden den gang.

Sanksjonene: Vesten svarte med Russlands agresjon ved å innføre økonomiske straffetiltak og andre restriksjoner. I startfasen av konflikten var disse tiltakene rettet inn mot enkeltpersoner, etter hvert er de rettet mer inn mot Russlands økonomi. Investeringene har stoppet nærmest helt opp. Store låt som forfaller til betaling neste år presser også Russland, da spesielt med tanke på at sanksjonene blant annet er rettet inn mot finans. Restriksjoner mot bank og finans gjør at det er vanskeligere å få kapital til investeringer i Russland.

I følge VG. Kan dette være med på å tvinge Russland til å overholde Minsk avtalen. En avtale de har brutt ved blant annet å sende soldater og militært utstyr til seperatistene.

Russland er på vei mot resesjon. Det russiske finansdepartementet forventer et fall i BNP på 0,8% i 2015, mot tidligere anslag en vekst på 2%. Inflasjonen i Russland på grunn av fallende kurs på rubelen vil ligge på 9% i 2014. Link til E24

Tiden får vise om sanksjonene kombinert med lav oljepris vil tvinge Russland til å endre sin aggressive linje ovenfor Ukraina.

Facebook