«

»

Kritisk Krim TV i svart

ATR TV

ATR TV

ATR TV på Krim har siden midnatt til 1 April gått i svart. Årsaken er at TV kanalen ikke har fått fornyet sin lisens for å sende TV på Krimhalvøyen. På TV kanalens nettsider kan du se TV sendingene som for øyeblikket er i svart, det vil si ingen programmer blir sendt.

ATR TV har hele tiden vært kritisk til Russlands annektering av Krim og et talerør for Krim-Tatarene. Amnesty sier dette ved sin visedirektør for Europa og Sentral-Asia:

This blatant attack on freedom of expression, dressed-up as an administrative procedure, is a crude attempt to stifle independent media, gag dissenting voices, and intimidate the Crimean Tatar community

På ny viser denne saken hvor ille det står til med pressefriheten i Russland. Dette føyer seg inn i rekken av forsøk på å kneble all kritisk journalistikk. Drap på journalister og personer som er kritiske til Putins regime hører også med til bildet. Se for øvrig Broadband TV News om dette

Et land der pressen ikke er fri, der mord av opposisjonelle skjer og der styresmaktene benytter frykt som virkemiddel er ikke et demokrati.

Facebook