«

»

Luftkrigen over Ukraina

Transnistria riksvåpen

Transnistria riksvåpen

Luftkrigen i Ukraina tenker du sikkert. Det er da vitterlig ikke noen luftkrig. Rett nok er noen Ukrainske fly skutt ned for over ett år siden, men luftkrig er det ikke. Slik tenker nok de fleste. Men den store krigen mellom Ukraina og Russland skjer faktisk i luften nå. Det er kampen om luftrommet, Russlands behov for å forsyne sine «fredsbevarende» styrker i Transnistria med utstyr og Ukrainas mulighet for å isolere disse styrkene.

Transnistria er en del av Moldova. En liten landstripe på grensen til Ukraina. Denne delen av Moldova ble på samme måte som i Øst Ukraina okkupert av Russland og Russisk støttede opprørere i 1992. Moldova forsvarte sitt territorier så godt de kunne og resultatet ble en «avtale» der Russiske «fredsbevarende styrker» skulle garantere for freden til denne delen av Moldova som siden har vært som en ministat med egen valuta, støttet økonomisk av Russland. En frosset konflikt kaller vi det. NRK skriver noe om dette på sine nettsider.

Russland har til nå forsynt sine styrker i Transnistria ved at de har kunne reise gjennom Ukraina. I Mai innførte Ukraina en lov som gjør at Russiske soldater og utstyr ikke lenger kan reise gjennom Ukraina. Dermed er den eneste muligheten Russland har til å forsyne sine styrker er luftrommet. I Oktober begynte Ukraina å nekte Russiske kommersielle fly å lande i Ukraina som en del av Ukrainas sanksjoner mot Russland. Russland svarte med å nekte Ukrainske fly å lande i Russland.

Utbryterrepublikken er helt avhengig av Russland også økonomisk. I den siste tiden har lønninger og pensjoner i Transnistria blitt kraftig redusert, blant annet fordi Ukraina og Moldova har innført strengere kontroll med varer fra området og fordi Russland ser ut til å ikke kunne øke sine økonomiske bidrag til utbryterrepublikken.

Ukraina har truet med å nekte Russiske fly å fly over landet. Foreløpig er det blitt med en trussel og kanskje blir det ikke noe mer. Dersom Ukraina gjør alvor av å nekte Russiske fly å fly over landet vil i praksis de Russiske styrkene være isolert i Transnistria og på sikt vil ikke Russland da ha muligheten for å forsvare denne stripen av okkupert land. Putin har gjort det helt klart at Transnistria skal forsvares for enhver pris.

La oss tenke oss at Ukraina virkelig nekter Russiske fly å fly over landet hva kan skje da?

  1. Russland gir opp Transnistria. Det har ingen hensikt å forsøke å forsvare tropper som ikke får forsyninger.
  2. Russland vil bruke makt og opprette en korridor til Ukraina. Da vil det heller ikke være vanskelig for Russland å gjøre dette med ordinære styrker. De fleste Russere vil være enig i at Transnistria skal forsvares og dermed vil kostnadene på hjemmebane være minimale for Putin.
  3. Russland kan bruke en slik situasjon til også å få kontroll over resten av Moldova. Dette er noe Romania garantert ikke kan akseptere siden flesteparten av landets innbyggere er av Rumensk opphav og de kulturelle røttene til Romania er store.

Mest sannsynlig er Ukrainas trussel om å stenge luftrommet for Russiske fly av taktiske grunner. Det gir Kyiv et kort i hånden som de truer med å bruke. Dette kortet brukes både i forhandlinger med Russland om gass, men temmelig sikkert også om andre ting. Det er nærliggende å tenke at en av årsakene til at Russland trekker styrker ut av Øst Ukraina faktisk kan skyldes frykten for at Ukraina stenger sitt luftrom.

På denne måten er eller kan Moldova konflikten bli en del av konflikten mellom Ukraina og Russland. Kanskje er det slik at vi ikke må se disse konfliktene i Moldova, Georgia og Ukraina isolert, men som en stor konflikt. Hva det handler om til slutt er skilsmissen etter et ulykkelig partnerskap. Partnerskapet het Sovjetunionen.

Facebook