«

»

Meningsmåling fra Norges Fredsråd

Norges Fredsråd

I en meningsmåling Nordstat har gjort for Norges Fredsråd svarte 77% at de mener utenriks, forsvars og sikkerhetspolitikk bør fokuseres på i valgkampen. Dette er noe jeg selvsagt ikke er uenig i. Utenriks, forsvars og sikkerhetspolitikk har alltid vært et tema i alle valgkamper og vil også være et tema i fremtidige valg. Noen ganger har disse spørsmålene vært helt sentrale som under EEC/EF valget i begynnelsen av 1970 tallet og senere EU på begynnelsen av 1990 tallet. Forsvars og sikkerhetspolitikk var sentralt under valgene fra 1930 tallet til den kalde krigens slutt. For eller i mot NATO, nedrusting og forsvarets struktur var tema i hele perioden.

Spørsmålet som 77% svarte ja på var dette:

Mener du spørsmål vedrørende norsk utenrikspolitikk, forsvar og sikkerhet er viktig og noe de politiske partiene burde fokusere på i valgkampen?

 

Hvilke saker som blir sentrale under en valgkamp er avhengig av 3 faktorer. Det er hva de ulike partiene vektlegger mest, hva velgerne etterspør og hendelser i forkant av valget. Å lage denne meningsmålingen slik Norges Fredsråd har gjort virker noe merkelig. Jeg tror at alle oppegående mennesker vil vektlegge disse sakene. At 77% svarer ja, burde ikke kommet som noen overraskelse.

For min del vil jeg gjerne ha en debatt om et par helt prinsipielle spørsmål.

1. Hvor langt er vi villig til å gå for å sanksjonere mot et lands krenkelse av grensene mot et annet land? Som f.eks Russlands krenkelse av Ukrainas grenser.
— Skal vi ikke gå gjøre noe?
— Skal vi sanksjonere til en viss grad?
— Skal vi gå til et skritt med full boikott, økonomisk, kulturell, sportslig og politisk?
— Er det forskejell i nivået vi eventuelt skal sanksjonere på ovenfor hvem det gjelder og hilke land som blir krenket? Ville vi f.eks sansjonert på samme måte ovenfor Russland dersom det var Finland som ble krenket og ikke Ukraina?

2. Hvordan og når skal vi komme opp i et forsvarsbudsjett på 2% av BNP slik de fleste partiene går inn for?
— Hvordan skal forsvaret organiseres?
— Hva må gjøres for å forsvare oss mot cyber anngrep og cyber spionasje
— Hvor stor er egentlig den gigantiske Russiske oppbyggingen av militær nærvær i nordområdene? Hvilke strategi skal Norge og NATO møte denne oppyggingen med?

3. Til de partiene som ikke vil ha oljeleting i nord, enten i «iskanten» eller i Lofoten / Vesterålen. Skal vi ha samme restrektive holdning ovenfor Norske firma som er med på tilsvarende oljeleting / utvinning under andre flagg? Jeg tenker da på Russisk, Amerikansk, Kinesisk eller Canadisk flagg?
— Er det grunn å tro at andre land er flinkere å ta miljøhensyn til Norge?
— Vil partiene arbeide for et internasjonalt forbud mot all olje, gass og mineralleting i artiske strøk? Eller gjelder det kun Norge?

De to siste punktene har kanskje lite i en blogg om Ukraina å gjøre, men jeg føler både spørsmålet om forsvar og sikkerhetspolitikk og spørmålet om forvaltningen av artiske resurser er relevant. Kampen om resursene i nordområdene kan fort bli den store internasjonale kampen om kort tid.

Mitt største ønske til årets valgkamp er ærlige svar. Ikke generelle svar som kan tolkes i alle retninger. God valgkamp.

Facebook