«

»

MH17 skutt ned av Russiskprodusert BUK rakett

MH17 knust etter nedskytingen

MH17 knust etter nedskytingen

Granskingsrapporten over hva som skjedde da MH17 ble skutt ned ble lagt fram i dag.  Blant de tingene som granskingen skulle svare på var hva som forårsaket nedskytingen og hvorfor befant flyet og andre passasjerfly seg over området der det var en væpnet konflikt.

Rapporten som ble framlagt i dag forteller med grundighet om hvorfor dette er en BUK rakett som mest sannsynlig er skutt opp fra separatist kontrollert område i Ukraina. Blant annet er det funnet fragmenter av raketten i flyet. Rapporten konkluderer ikke endelig med hvem som skjøt, men antydningene er åpenbare. En ny rapport som ser på skyldspørsmålet er ventet om noen måneder.

Kartet viser hvor MH17 fra Malaysian Airlines ble skutt ned

Ukraina får i denne rapporten sterk kritikk for ikke å ha stengt av luftrommet over Lugansk og Donetsk. Den dagen som MH17 ble skutt ned fløy 160 passasjerfly over det samme området. Det blir vist til at separatistene hadde skutt ned minst 2 Ukrainske jagerfly som befant seg i samme høgde som MH17 og at luftrommet derfor burde vært stengt.

Russland har hele tiden benektet at det er separatister som skjøt ned flyet og har kommet med teorier at det ble skutt ned av Ukrainske jagerfly. Dette blir i denne rapporten helt avvist som en mulighet, blant annet fordi sårene på flykroppen ville vært annerledes og fordi det faktisk er funnet fragmenter av en BUK rakett. I dag innrømmer også produsenten av BUK at flyet ble skut ned med en av deres raketter, men hevder at det var Ukraina som gjorde dette med en av deres raketter.

Russland benekter et hvert kjennskap til nedskytingen. Dette er temmelig pinlig for Russland fordi en nedskyting med et Russisk produsert rakettsystem beviser at Russland har sendt tunge våpen til separatistene, noe de selv har benektet. Det er også tvilsomt om separatistene selv har kompetanse til å håndtere disse våpnene og da er spørsmålet hvor denne kompetansen kom fra. Eller sagt på en annen måte: Hvor kom de som betjente et så avansert rakettsystem fra? Til slutt er det også et stort spørsmål om hvem som faktisk ga ordre om å skyte. Var det separatister eller kanskje Kreml?

Russland vil temmelig sikkert aldri innrømme å være involvert i nedskytingen, uansett indisier og beviser. Men kanskje tiden er inne å kaste kortene å rope gris….

Her kan du lese hele rapporten på Engelsk i PDF format (29MB)

report-mh17-crash-en

Facebook