«

»

Miljø og Ukrainas varmekraftverk

Sloviansk kraftverk

Ukraina står ovenfor en gigantisk utfordring. Utfordringen er fremtidig kraftproduksjon og reduksjon i Co2 utslipp. Landets varmekraftverk er mange og til dels gamle. Varmekraftverk vil si kraftverk som drives med olje, gass eller kull. Størsteparten av Ukrainas energibehov dekkes i dag av varmekraftverk.

I 2015 skrev Oleg Savitsky ved National Ecological Centre of Ukraina en rapport der han tar til orde for å fase ut landets varmekraftverk. Han påpeker at det meste av kullet som brukes kommer fra separatist kontrollerte områder og at mange av gruvene i dag er ødelagt og vil bli umulig å ta i bruk igjen. Blant annet skal flere stå under vann.

Ukrainas varmekraftverk

Ukraina har 14 varmekraftverk. Kull har vært den viktigste kilden til brensel for disse kraftverkene. Imidlertid kan de fleste også bruke olje eller naturgass. Les Wikipedia for mer info om hvert enkelt kraftverk. Kostnadene ved vedlikehold av gamle anlegg blir fort store og behovet for nye moderne anlegg er innlysende.

I en tid da reduksjon av klimagasser er viktig bør også Ukrainas kraftproduksjon dreies mer mot fornybar energi. Faktisk har Ukraina gjort en del på dette området i 2011 åpnet det som da var verdens største produsent av solenergi. Dette anlegget ligger på Krim som nå er okkupert av Russland. Det Norske selskapet Scatec har planer for 2 store solenergi parker som skal erstatte kullkraft. For Ukrainas del er økonomi i dette helt vesentlig. Samme hva som gjøres koster det penger. Ukrainas økonomi er svak noe som blant annet skyldes Russlands aggresjon og krig mot Ukraina.

Ny satsing i Tsjernobyl

Ja, du leser rett. Ny satsing på energiproduksjon i Tsjernobyl. Bare 30 år etter verdens største ulykke ved et atomkraftverk og noen tusen år før området er beboelig igjen. Denne gang er det planer om verdens største produksjon av solenergi. Tsjernobyl har mange fordeler. Overføringskapasiteten er intakt fra tiden det ble produsert elektrisitet ved kjernekraftverket. Anlegget ligger nær Kyiv. Dessuten kan området bli brukt til noe fornuftig. Det vil ikke være i veien for andre ting de nærmeste tusen år.

Forsøk på å finne finansiering pågår. Dette er noe verdenssamfunnet må ta tak i. Ukraina trenger bistand og dette er en mulighet til hjelp som varer evig. Du kan lese mer om dette her.

Redusere Co2 utslipp

Varmekraftverk utgjør en stor del av Ukrainas utslipp av Co2. Siden Ukraina bør skifte ut mye av sin produksjon ved varmekraftverkene bør miljøhensyn spille en rolle. Les denne listen over Co2 utslipp fra enkelte land. En stor del av Ukrainas utslipp skyldes varmekraftverkene. Bellona er også etablert i Ukraina der de deltar i et prosjekt som skal gi råd i miljøspørsmål. Blant annet skal de gi råd til fanging og lagring av Co2.

For Ukraina handler nok satsingen på klimavennlig energi også om politikk. Ukraina er mer avhengig enn noen gang tidligere til et godt forhold til Vest-Europa. Å framstå som en bremsekloss i miljøspørsmål er neppe det klokeste.

Facebook