«

»

Mine 1 mai paroler

Ukrainas flagg

Ukrainas flagg

1 Mai er her. Dagen da arbeiderklassens demonstrasjonsdag. En viktig dag som opp gjennom historien har bert fram paroler som 8 timers arbeidsdag, Arbeid for alle og Ja til selvbestemt abort. I dag vil jeg gjerne framføre mine egne paroler. Paroler som handler om Ukraina, Russisk aggresjon og håp om fred.

Kal det gjerne naivt, men dette er min egen lille markering på 1 mai. Internasjonal solidaritet.

KRIM ER UKRAINSK
Dette skulle vært den første parolen siden Russlands første aggresjon ovenfor Ukraina var da Russiske soldater blottet for alle merker tok over kontrollen av Krim og arrangerte en fiktiv folkeavstemming. En folkeavstemming totalt blottet for internasjonale observatører og vakter med Kalashnikov. Et valg der kun en side ble hørt. Et valg der utfallet var gitt på forhånd.

SOLIDARITT MED KRIM-TATARER
Denne parolen er til støtte for Krim-Tatarene og en solidaritet mot de overgrep denne gruppen har fått etter Russlands annektering av Krim halvøya.

STOPP RUSSISK AGRESJON I DONBAS
Her skulle vi hatt med en hel del underparoler som: Vi krever Russiske styrker ut fra Ukrainas grenser, Hvor lenge skal vi stole på Putins lovnader og full Ukrainsk kontroll over eget land.

UKRAINA SKAL BESTEMME OVER EGET LAND
Med denne parolen ville jeg gitt beskjed om at alle land har rett til å bestemme over sin egen retning. Velge de samarbeidsformer de selv mener er best. Ingen andre land har rett til å gå til en aggressiv krig mot et annet land selv om de er uenig i politikken. Russland aksepterte ikke Ukrainas befolknings valg og ønsker om en ny retning. Folket ønsket ikke lenger å være Russlands lillesøster, men et folk som selv bestemte sin ferd videre.

HUMANITÆR HJELP TIL UKRAINA NÅ
Denne parolen vil jeg rette søkelyset mot det faktum at den humanitære hjelpen som er kommet fram til Ukraina har vært mangelfull. Kanskje har en del av årsaken vært at Ukraina konflikten har kommet litt i skyggen av andre internasjonale konflikter.

STOLE PÅ PUTIN? NEI; NOK ER NOK
Denne parolen vil vise at vi ikke stoler på Putins løfter og forsikringer, men har gjennomskuet hans løgner. Et par Underparoler her er også på sin plass: Vi krever våpenhjelp til Ukraina og Sanksjoner er ikke nok, full kulturell og sportslig boikott til Russiske styrker er ute av Ukraina.

Dette er mitt lille private 1 mai tog. Den ruten dette toget tar er gjennom Europa og USA, til alle byene og landsbyene rundt om i hele Ukraina.

Facebook