«

»

Minsk 2 avtalen brutt

 

Mariupol. Befolkningen der har også tidligere stått opp mot Russisk agresjon mot byen

Mariupol. Befolkningen der har også tidligere stått opp mot Russisk agresjon mot byen

Minsk 2 avtalen kan knapt kalles noe annet enn et pust i bakken og en taktisk manøver fra Russlands side. Den siste tidens hendelser i området ved Mariupol tyder på at Russland kommer med et større angrep på byen veldig snart. Flere landsbyer i nærheten av Mariupol har falt i seperatistenes hender etter intense kamper de siste dagene. Den 23 februar skrev jeg om kampen om Mariupol i min blogg.

De siste dagene har Ukraina mistet flere landsbyer som ligger nær storbyen Mariupol. Disse landsbyene er merket av på kartet under.

Antallet drepte Ukrainske soldater har vært veldig høgt de siste dagene og i går ble tapstallene oppgitt til 18 Ukrainske soldater. Vi har gjennom hele perioden sett at sepratistene har flyttet militært utstyr mot området nær Mariupol. Dessuten har i følge flere kilder Russland fortsatt å sende våpen til separatistene, noe som er et klart brudd på Minsk 2 avtalen. VG skriver blant annet om dette den 12 april.

Separatistene / Russlands forberedelse til angrepet på Mariupol har egentlig vart helt siden Minsk 2 avtalen ble signert. Newsweek skriver litt om dette. Mariupol er viktig for Russland. Årsaken er at Russland ønsker å gjøre Krim «landfast» med resten av Russland. Dermed ligger en stor del av Ukraina i veien for denne planen og for å gjøre Krim fast må Mariupol tas.

Hva som skjer hvis Russland og separatistene får kontroll over Mariupol igjen gjenstår å se. Byen har var også i sommer og høst under press og befolkningen der stilte opp mot den Russiske aggresjonen. Hva som skjer fra vestens side blir også spennende. Lukker EU igjen øynene og tar et nytt fremstøt til fredsforhandlinger? Hva vil USA gjøre? At Ukraina skal klare å holde på Mariupol mot en militært langt sterkere motstander ser jeg på som utelukket. Minsk 2 avtalen er brutt, nok er nok.

 

Facebook