«

»

Monica Mæland i Russland

Monica Mæland

I disse dager er næringsminister Monica Mæland i Moskva. Hun er dermed den første norske statsråden på over 3 år som besøker den Russiske hovedstaden. Med seg har næringsministeren en hel del representanter fra norsk næringsliv. Disse skriker stadig høyere om at Norge må oppheve sanksjonene mot Russland.

18 April skrev styreleder i Norsk Russisk handelskammer Liv Monica Stubholt et innlegg i Aftenposten Innlegget var en forsiktig anmodning til regjeringen om å oppheve sanksjonene mot Russland. Argumentene som brukes for å oppheve sanksjonene er at næringslivet mister markedsandeler innen olje og fisk. Hun har nevnt 5 punkter som hun mener er noen særtrekk for handelsrestriksjoner.

Jeg må si at jeg er litt usikker på om Norsk Russisk Handelskammer forstår hvorfor Norge i likhet med veldig mange andre land har innført sanksjoner mot Russland. i Punkt 1 sikriver Liv Monica Stubholt:

Restriksjoner innføres vanligvis for å ramme det alle vil hindre (f. eks hvitvasking, korrupsjon, terrorfinansiering ). Handelssanksjoner rammer derimot noe alle i utgangspunkt vil ha mer av, nemlig handel.
Dette skaper et spenningsfelt både for myndigheter og næringslivet.
Med sanksjoner på handel skal vi både stake og ploge – samtidig.

Går vi så til punkt 5 skriver hun blant annet:

Det å stille spørsmål ved sider av sanksjonspolitikken kan lett bli til at man er mot sanksjonene eller at man forsvarer det sanksjonene er ment å påvirke (i dette tilfelle russisk utenrikspolitikk).

Norsk Russisk handelskammer

Norsk Russisk Handelskammer nevner ikke Ukraina med et eneste ord, men fremstiller det som om det er Russisk utenrikspolitikk generelt som er årsaken til boikotten. Derfor må jeg ta en kjapp oppsummering. Disse har vi fordi Russland har annektert Krim Halvøya ved hjelp av militære midler. Selv Putin har innrømmet at det var Russiske soldater som startet det hele på Krim. Etterpå har Russland forsøkt det samme i øst-Ukraina. Der har de møtt sterkere motstand fra Ukraina og det pågår i dag kamper mellom Ukrainske styrker og styrker med både Russiske våpen og Russiske soldater.

Ja, hun har rett i punkt 5 at det dreier seg om Russisk utenrikspolitikk. Men det dreier seg om en utenrikspolitikk som er brudd på internasjonal rett. I punkt 1 sier hun også noe korrekt. Det er at restriksjoner innføres vanligvis for å hindre terrorfinansiering. Om vi definerer det som skjer i Donbas som terrorisme eller krig spiller faktisk ikke noen rolle for meg. Russland vil selvsagt aldri innrømme sin involvering i konflikten fordi det er brudd på internasjonale bestemmelser. Vi kan trygt si at å skyte ned et passasjerfly med nesten 300 mennesker er en terrorhandling. Denne handlingen er utført ifølge havarikommisjonen av separatister med bruk av rakettsystem som kom fra Russland.

Norsk Russisk Handelskammer er selvsagt interessert i at sanksjonene skal oppheves. Det er tross alt å fremme handel mellom de to land som er oppgaven. Ja, handel mellom Russland og de landene som har innført sanksjoner blir rammet. Det er også meningen. Alternativene til sanksjoner vil jeg gjerne vite litt mer om. Hva mener norsk næringsliv disse burde bli erstattet av? Mener de at det internasjonale samfunn ikke skal reagere på brudd av internasjonale rettigheter? Jeg er faktisk redd for at det kun finnes 2 alternativer til sanksjoner. Det er å ikke foreta seg noe og akseptere en Russisk aggresjon ovenfor andre eller en væpnet konflikt der enten det internasjonale samfunn er med å støtter Ukraina aktivt eller ved å støtte Ukrainas militære. Jeg er redd for at det siste alternativet lett vil føre til en stor krig som ingen er tjent med.

Politikk er heldigvis å se ting i en sammenheng. Politikk er å bruke de rette virkemidler når det trengs. Norsk Russisk Handelskammers oppgave er ikke å se ting i sammenheng, men å fremme handel mellom de to land.

 

Facebook