«

»

Norge sponser Russland

Kola kjernekraftverk. Et av kraftverkene Norge betaler for.

Kola kjernekraftverk. Et av kraftverkene Norge betaler for.

Siden 1992 har Norge betalt en rekke sikkerhetstiltak ved kjernekraftverkene på Kola og Leningrad. Går vi tilbake til 1992 så er det ikke vanskelig å forstå hvorfor vi inngikk en slik avtale med Russland. Vi hadde ulykken ved Tsjernobyl friskt i minne og Sovjetunionens kollaps og økonomiske ruin var dette en riktig og målrettet hjelp den gang.

Problemet i dag er at Russland har vist aggresjon ovenfor nabostater. Okkupert landområder og bruker milliarder på våpen. For min del er det meningsløst i en tid der Norge og andre vest europeiske land har gått til sanksjoner at vi fremdeles betaler for å sikre noe som er Russlands eget ansvar. Et land som har teknologi og penger nok til å føre krig i et naboland må da ha penger nok og teknologi til å rydde opp i gamle miljøsynder selv.

Miljøvern står sterkt i Norge og det er godt. Men for meg virker det meningsløst å drive på å betale for miljøsynder til et land som i dag ikke er økonomisk konkurs, men faktisk er en av verdens største oljeprodusenter. At vi på 1990 tallet var redd for en gjentakelse av Tsjernobyl ulykken er forståelig. Men etter min mening burde dette vært avsluttet tidligere og i det minste når sanksjonene mot Russland startet.

Norge har startet et lignende samarbeid med Ukraina. Nylig var representanter fra Norge i Rivne (vest Ukraina) for å ha samtaler om en lignede sikring av Ukrainske kjernekraftverk. Dette er bra, Ukraina er i samme stilling som Russland på 1990 tallet økonomisk. Men en slik hjelp til sikring av atomkraftverk må komme i tillegg til og ikke i stede for annen støtte. I skrivende stund roper mennesker i Ukraina etter mat, klær og et sted å bo.

Jeg velger å tro at regjeringen faktisk har oversett det faktum at de betaler for et rikt lands miljøsynder. Et land som faktisk prioriterer å bruke penger på våpen framfor å sikre gamle miljøsynder. Eller er det slik at vi indirekte er med på å gjøre det slik at penger som ellers ble brukt til sikring av atomkraftverk i Russland nå blir brukt til tanks som igjen dreper mennesker i Ukraina?

Facebook