«

»

Oljefondet investerer i Sberbank

Oljefondets investering i Sberbank

Som jeg skrev på min blogg i går er Norge i ferd med å normalisere de politiske kontaktene med Russland. Industriminister Monica Mælands besøk i den Russiske hovedstaden bekrefter dette.

Det er med stor forundring jeg leser Aftenposten i dag. Årsaken er at Aftenposten skriver litt om besøket og nevner også oljefondets investeringer i Russland. At oljefondet investerer i Russland kan selvsagt forsvares ut fra et økonomisk synspunkt. Langt verre blir det når investeringer går til Sberbank som står på listen over firma som EU sanksjonerer mot. Banken har stått på listen siden Krim ble annektert i 2014.

Jeg sjekker litt opp i Statens pensjonsfond utland som er mest kjent under navnet oljefondet. Investeringene ble gjort før 2014, men det hindrer ikke at Norge står som eier i et firma som er på sanksjonslisten.

Det er helt sikkert ikke noe formelt i veien med å investere i banken selv om de er på EUs sanksjonsliste. Problemet er etisk. Oljefondet skal forvalte penger på vegne av den norske stat. Formålet med fondet er som navnet tilsier å sette av penger til fremtidige pensjoner. Å forvalte penger på vegne av staten bør medføre et etisk ansvar.

Å finansiere en virksomhet som står på sanksjonslisten for sitt engasjement under annekteringen av Krim virker åpenbart feil. Signalet som blir sendt fra oljefondet er egentlig et signal om det stikk motsatte som EU og regjeringen vil oppnå. Norge har sluttet seg til EUs sanksjoner, også mot Sberbank.

Oljefondet i Russland totalt

Jeg ser også at oljefondets portofølge i Russland har økt sterkt de siste årene. Selv etter Krim annekteringen og Russlands rolle og nye sanksjoner i Donbas. Selv om dette ikke er firma som er rammet av sanksjoner er det likevel feil signal å sende ut. Norge burde vært forsiktig med sitt engasjement i Russland.

Jeg mener dette til syvende og sist er regjeringens ansvar. Oljefondet skal ikke ta politiske hensyn, men da må regjeringen med finansdepartementet komme med klare føringer. Å finansiere en bank på en sanksjonsliste er det samme som å sende ut to ulike signaler. Mitt håp er at regjeringen ordner opp i dette og at oljefondet trekker seg ut av Sberbank.

Facebook