Om Ukraina • Maidan
 • Hva er Maidan?

  Maidan er egentlig en stor plass i Kyiv som sto sentralt da det folkelige opprøre begynte der natt til 21 november 2012. Tusenvis av mennesker dro til Maidan og krevde at Victor Yanukovych undertegnet en avtale med EU. Etter hvert utviklet kravet seg til at Yanukovych måtte gå av som president og i Februar 2014 dro han til slutt til Russland og parlamentet vise mistillit til ham og avsatte ham som president.

 • Hvor mange mennesker mistet livet på Maidan?

  I starten av Maidan demonstrasjonene var alt fredelig. Folket brukte Maidanplassen til å samle seg og det ble etter hvert laget barikader. 53 mennsker ble drept på Maidanplassen den 20 Februar 2014.

  Til sammen ble mer enn 100 mennsker drept på Maidanplassen fra November 2013 til Februar 2014.

 • Hvem startet opprøret på Maidan?

  Protestene mot at myndighetene ikke undertegnet en avtale om samarbeid med EU var så stor at tusenvis gikk ut på gatene å protesterte. Studenter var sentrale aktører i startfasen, men etter hvert kom andre grupper til. Alt fra unge til gamle deltok. Protestene ble etter hvert også en protest mot korrupsjonen og den generelle mistro til de etablerte politikerne.

 • Krim
 • Hva er krim-tatar?

  Krim-tatarer er en Tyrkisk etnisk gruppe som kommer fra Krim. Under Stalins regjeringstid i Russland ble de deportert, angivelig for at de var på Tysklands side. Tatarene ha vært muslimske siden 1300 tallet. Etter at Russland overtok kontrollen på Krim har det vært flere brudd på menneskerettene ovenfor krim-tatarene.

  Krim-tatarene var utgjorde i folketellingen i 1897 35,5% av befolkningen på Krim. I folketellingen i 1959 0%. De var da depotert til andre steder i Russland. Ved folketellingen i 2001 utgjorde de 12%. Dette skyldes at de fikk lov å venne tilbake til Krim i midten av 1980 årene.

  Link til Wikipedia

 • Hvordan er befolkningen på Krim sammensatt?

  Under folketellingen i 2001 utgjorde Russere 58,32%, Ukrainere 24,32% og Krim-Tatarer 12,03% av befolkningen. Krim er den delen av Ukraina som har de sterkeste røttene til Russland.

 • Hvorfor annerkterte Russland Krim?

  Russland likte svært dårlig Ukrainas vilje til å få en avtale om nærere samarbeid med EU. Russland så dette som et mulig første skritt på medlemskap både i EU og NATO. Da Viktor Janukovytsj ble avsatt som president, hadde Russland mistet sin største støttespiller. På Krim hadde også Russland sin svartehavsflåte ved militærbasen på Sevastopol. Russland hadde en avtale med Ukraina om å ha sin flåtebase der.

  Like etter at vinter OL i Sotsji var ferdig gikk tok Russiske styrker kontroll over offentlige bygninger. Disse styrkene bar ikke noen tegn på at de var Russiske, men selv Putin har innrømmet i ettertid at det var Russiske styrker. Siden ble et valg om tilhørighet avholdt. Et valg som bare Russland har anerkjent.

 • Hvordan er menneskerettighetene på Krim nå?

  Veldig vanskelige både for den Ukrainske del av befolkningen men aller mest for Krim-Tatarene. Tatarer er blitt forfulgt og forsvunnet. Aviser og TV kanaler som er kritiske til Russlands annektering av Krim er blitt forbudt.

  Mange tusen Krim-Tatarer og Ukrainere har flyktet fra Krim til Ukraina på grunn av uholdbare forhold for denne delen av befolkningen.

  Også for grupper som homofile og narkomane er forholdene blitt verre siden Russland overtok Krim

 • Øst Ukraina
 • Fakta om Donbas

  Donbas er området i det østlige Ukraina som for størstedelen omfatter Dontesk og Lugansk.

  I Donetsk Oblast bor det ca. 4,6 millioner og i Lugansk Oblast ca. 2,4 millioner

 • Hvorfor urolighetene i øst?

  I Øst Ukraina er det flere som er Russere enn i resten av Ukraina. Ukraina har lenge vært et land der flertallet av folket ønsket en utenrikspolitikk som var mer rettet mot vest Europa. Den Russiske delen av befolkingen er mer tilhengere av et nært forhold til Russland.

  Etter Russlands invasjon og maktovertakelse av Krim dro høyre ekstremisten Igor Girkin fra Russland sammen med noen andre høyre ekstremister til Øst Ukraina for å skape et opprør. De tok over offentlige bygninger. Dette var starten på den krigen vi ser.

 • Hvor mye er Russland involvert i krigen?

  Russland har hele tiden benektet deltakelse i krigen og har også benektet at våpen er gitt separatistene. Imidlertid finnes det en rekke kilder som bekrefter både at Russland gir våpen til separatistene og at det er Russiske soldater involvert i kampene.

 • Hvordan er den humanitære situasjonen

  Den humanitære situasjonen i Donbas er svært vanskelig. Hjelp har vanskelig å komme fram til sivilbefolkningen. Det finnes mat i butikkene, men prisene øker og når statlige lønninger og pensjoner er redusert blir det vanskelig for befolkningen. I de separatist kontrollerte områdene har Ukraina sluttet å betale ut lønninger til statsansatte og pensjonsytelser. Årsaken er frykt for at separatistene tar pengene.

  Tidligere ble pensjonsutbetalingene til seperatist kontrollerte områder holdt tilbake. Årsaken til dette var at pengene ikke kom fram til pensjonistene men ofte forsvant til andre.

 • Militæret
 • Hvor sterkt er det Ukrainske forsvaret?

  Ukraina brukte før krigen 1,25% av BNP på forsvaret. Til sammenligning bruker Norge ca. 1,5%. Når vi så vet at BNP i Ukraina er lite i forhold til størrelsen på landet så forstår vi at Ukrainas forsvar bærer preg av gammelt og til dels utslitt utstyr.

  Det finnes også en del frivillige bataljoner som kjemper i krigen. Disse er ofte noe bedre utstyrt enn det Ukrainas styrker er. Disse soldatene i de frivillige bataljonene er ofte også bedre trent og er motivert enn soldater i den Ukrainske hæren.

  Link til Wikipedia

 • Får Ukrainas hær hjelp fra andre i Krigen?

  Nei, Ukraina får liten hjelp fra andre land. Ukraina er ikke medlem av NATO. En del land har likevel hjelp litt til med noe militært utstyr. Dette er imidlertid veldig beskjedent tatt i betraktning de store mengdene våpen og soldater Russland sender. Ingen andre land har sendt soldater for å slåss på Ukrainas side.

  Link til NRK

 • Var ikke flyplassen i Donetsk i følge fredsavtalen i september under separatistene?

  Det ble ikke sagt noe om dette. Imidlertid blir det hevdet at en muntlig avtale mellom partene var slik at flyplassen skulle være en del av separatistenes område. I den samme muntlige avtalen skulle til gjengjeld noen landsbyer føres over til Ukraina igjen. Det siste ble ikke avholdt av separatistene, derfor forsøkte Ukraina å holde på flyplassen.

 • Diverse
 • Fakta om Ukraina

  Befolkining: 45.400.000

  Størrelse: 603.700 kvm

  Etniske Grupper: Ukrainere 75,8%, Russere 17,3%, Krim-tatarer 0,5% De resterende er fordelt på andre etniske grupper.

  Wikpedia om Ukraina

 • Hvem var Yanukovych?

  Viktor Yanukovych var president i Ukraina fra 2010 til februar 2014 da han ble avsatt av nasjonalforsamlingen. Han ble sett på som en korrupt politiker som beriket seg selv og sin familie på bekostning av statskassen. Han flyktet til Russland da opptøyene på Maidan plassen ble så sterke at han ikke lenger kunne sitte ved makten. Han flyktet dagen etter at 53 mennesker mistet livet den 20 Februar 2014

  Under presidentvalget i Ukraina i 2004 ble han beskylt for omfattende valgfusk. Dette startet en folkelig protest (Orange Revolusjonen) og høgsterett annullerte valget. En tredje valgomgang ble avholdt.

 • Hvem er Petro Porosjenkosjenko?

  Petro Petro Porosjenkosjenko ble valgt til Ukrainas president i 2014. Han har tidligere hatt flere verv i Ukrainske regjeringer, blant annet næringsminister og utenriksminister.

  Petro Porosjenkosjenko er også en dyktig foretningsmann og eier blant annet en sjokoladefabrikk og en TV stasjon.

 • Hva er Holodomor

  Det er betegnelsen på sultkatastrofen i Ukraina i 1932 - 33. Dette blir betegnet som et av de største folkemordene i Europas historie der mellom 3 og 14 millioner døde av sult. Tallene er usikre, men Ukrainske historikere opererer med 14 millioner.

  Årsaken til katastrofen var at Stalin ville innføre kollektiv drift i jordbruket, noe som Ukrainske bønder motsatte seg. Som en gjengjeldelse ble all mat tatt fra landsbyene og sendt til andre områder i Sovjetunionen. Landsbyene ble passet på av Soldater og innbyggerne ble overlatt til seg selv uten mat.

 • Er det farlig å reise til Ukraina nå?

  Hold deg oppdatert på UDs reiseråd som du finner her.

 • Hvor mange drepte er det i krigen?

  Tallet på antallet drepte er lite vanskelig å tallfeste. De siste offisielle tallene er:

  10.090 drepte

  Tallet er pr.  15.05.2017 og er utarbeidet av United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

  Imidlertid er det ikke oversikt over antallet drepte Russiske soldater og antallet drepte blant seperatistene er også usikkert. Også Ukraina forsøker å holde tallet så lavt som mulig. Enkelte kilder oppgir tall helt opp i over 50.000 drepte. Enkelte kilder opererer med 4-500 drepte Russiske soldater, mens andre sier tallet er over 3.000

  I følge Frankfurter Allgemeine har de kilder innen tysk etteretning som sier at antallet drepte i Februar 2015 var ca 50.000

 • Hva var Orange revolusjonen
  Orange revolusjonen er betegnelsen for valget som fant sted i Ukraina høsten 2004. Etter lang strid der Viktor Jusjtsjenko og Viktor Janukovytsj ikke fikk over 50% av stemmene ved første valgomgang, så vant Viktor Janukovytsj andre valgomgang å ble Ukrainas president. Imidlertid var det sterke protester mot valget i andre valgomgang der Viktor Janukovytsj ble beskylt for omfattende valgfusk. Ukrainas høyesterett bestemte derfor at en 3 valgomgang skulle avholdes. I dette valget vant Viktor Jusjtsjenko.
  Valget høsten 2004 huskes også for at Viktor Jusjtsjenko ble forgiftet. Huden hans så ut som et pølseskinn og på sykehus i Wien ble det konstantert at han var forgiftet.
 • Hvordan er Ukrainas økonomi?

  Kort fortalt er den elendig. Ukraina har stor utenlandsgjeld og konflikten med Russland har kostet mye penger. BNP i Ukraina har også falt dramatisk under denne konflikten.

  For vanlige mennesker er det vanskelig. Ting vi tar for gitt er en utenkelig drøm for mange i Ukraina. En ferie i utlandet er for eksempel en drøm som for de fleste kun blir en uoppnåelig drøm.

  Et stort problem for Ukrainas økonomi er oligarkene. Noen få eier det meste som er av verdier og forskjellen mellom dem og den øvrige befolkningen er enorm.

 • Hva var Tsjernobyl ulykken?

  Tsjernobyl ulykken blir regnet som den største ulykken på et atomkraftverk noen gang. Ulykken skjedde da Ukraina var en del av Sovjet Unionen den 26 April 1986.

  Tsjernobyl var et gammelt og nedslitt atomkraftverk. En av reaktorene kom ut av kontroll og dette var årsaken til ulykken. Hvor mange mennesker som faktisk har mistet livet etter ulykken vil vi aldri få vite fordi mesteparten av disse dør som følge av kreft flere år etter ulykken.  Verdens helseorganisasjon anslår i en rapport at tallet er usikkert, men anntyder mellom 10 og 50.000 døde i et 50 års perspektiv.

  Tallet er veldig usikkert og hvis vi ser på gjennomsnittlig levealder i Ukraina etter ulykken, så har den gått dramatisk ned blant menn. Om dette skyldes Tsjernobyl ulykken eller økt alkohol og tobakksforbruk er usikkert. Gjennomsnittlig levealder for menn har sunket fra 67 til 61 år.

  Mye av avfallet falt ned i Hviterussland, men også en del i Norge og Sverige.

 • Hvordan er arbeidsmarkedet i Ukraina?

  Arbeidsledigheten er høg. Offisielt rundt 10%. Gjennomsnittslønnen i Ukraina er rundt 2.000,-.

 • Hvorfor så mye korrupsjon?

  I alle land som tidligere tilhørte Sovjet Unionen og de fleste land som var med i den Sovjetiske sfæren under den kalde krigen sliter med kulturen som ble skapt, En del av denne kulturen er korrupsjon,

  I Ukraina er korrupsjonen på nivå med Russland, Georgia og Hviterussland. Det vil si veldig høgt. Korrupsjon omfatter nær sagt alt. Ukraina arbeider bevist for å bekjempe korrupsjon. Dette går framover, men problemet er omfattende og tar tid.

  Det lave lønnsnivået i Ukraina er også en av årsakene til korrupsjon.

 • Hva er en oligark?

  Enkelt fortalt er en oligark den økonomiske eliten. Disse er styrtrike og eier det aller meste i Ukraina. Vi snakker også om oligarkfamilier, det vil si at rikdommen og makten blir beholdt internt i familien og går i arv. Ofte er oligarkfamiliene nære venner og forsvarer hverandres interesser. Oligarkene vil gjennom sin økonomiske makt også ha politisk makt.

  Vi finner oligarker i de fleste land som tilhørte det tidligere Sovjet Unionen.

  En stor del av kongedømmene vi finner i verden i dag startet som en form for oligarker.

 • Hvorfor snakker mange i Ukraina Russisk?

  Hovedårsaken er at det Ukrainske språket ble undertrykket sammen med annen Ukrainsk kultur. Skoler og universiteter fikk ikke lov å undervise i Ukrainsk siden begynnelsen av 1800 tallet. Årsaken var at Russland fryktet Ukrainas språk og kultur. Russland forsøkte å viske vekk alt som var av Ukrainsk identitet.

Facebook