«

»

Partiene om Ukraina

 

partierJeg har sett litt på de politiske partiene i Norge og hva de skriver om Ukraina og krisen i Ukraina på sine web sider. Jeg har begrenset mitt søk til partienes web sider. De fleste partier har søkemulighet på sine sider og da søkte jeg med ordene Ukraina og Russland i to forskjellige søk. Jeg så også litt om det lå uttalelser fra landsmøter, stortingsgrupper eller landsstyrer tilgjengelig. Jeg ville begrense det hele og var ikke villig til å sende e-post eller ta en telefon for å finne ut de forskjellige partienes holdning. Når det gjaldt regjeringspartiene søkte jeg ikke info utenom partienes hjemmesider. Jeg kunne sikkert funnet mye info på regjeringens sider, men valgte å begrense dette til de ulike partiene.

I denne gjennomgangen vil jeg gå gjennom hvert enkelt parti hva de har om Ukraina på sine web sider pr. 21 April 2015. Jeg må nevne at Høyre har sitt landsmøtet til helgen og at det mulig vil komme en uttalelse derfra. Jeg må imidlertid ta min vurdering ut fra slik det er pr. dags dato.

apArbeiderpartiet

Arbeiderpartiet avholdt sitt landsmøte i helgen. Uttalelse fra landsmøtet var tilgjengelig på nette allerede i dagen etter at landsmøtet var slutt. AP sier dette om Ukraina i en uttalelse på landsmøtet:

Ukraina:

I det siste året har konflikten i Ukraina påvirket forholdet til vårt naboland Russland. Arbeiderpartiet tar sterk avstand fra Russlands brudd på folkeretten og krenkelse av Ukrainas suverenitet, og mener Russlands politikk om interessesfære i Baltikum og andre deler av Europa er foruroligende.

Norge skal stå sammen med våre allierte og nærstående land, i vårt tilsvar.

Konflikten i Ukraina har kun en politisk løsning, og det er viktig med mer innsats fra vestlige lands side for å fordype og forsterke diplomatiske initiativ, og å støtte opp om stabilitet og utvikling i Ukraina.

Vår relasjon til Russland må fortsatt være basert på fasthet og forutsigbarhet. Samtidig må vi ha et langsiktig blikk på våre nabolandsrelasjoner med Russland.

For ikke lenge siden feiret vi den røde arme sin frigjøring av Øst-Finnmark. Gode samarbeidsrelasjoner i nord er bygget sten på sten etter den kalde krigen, og vi har nå et godt samarbeid på en rekke områder som miljø, forskning og beredskap.

Det lokale og regionale samarbeidet er nå viktigere enn noen gang.

venstreVenstre

Etter en del leting på venstres web sider kom jeg endelig fram til et par ting som har med Ukraina å gjøre. Det ene er en uttalese som er ett år gammel og jeg nøyer meg med å legge ut link til denne.

Jeg fant imidlertid venstres stortingsvalgsprogram for 2013-2017. Her finner vi noe som kanskje kan være aktuelt i konflikten i Ukraina? Under forsvars og sikkerhetspolitikk 17.4 utenlands operasjoner skriver venstre blant annet

Offensiv bruk av militærmakt som ikke er godkjent av FN kan
kun legitimeres i tilfeller hvor en stat eller gruppe tyr til utstrakt
voldsbruk mot egne borgere eller andre stater, og hvor den eneste
løsningen for å stanse volden er å sette inn militærmakt. Det vil
alltid være vanskelig å forutse alle konsekvensene av en intervensjon. Venstre vil derfor at man skal være restriktive med bruk av
slik makt.

hoireHøyre

Regjeringspartiet har flotte web sider med mye info. Men mye av infoen som ligger der er så generell at den vanskelig kan brukes i Ukraina konflikten. Men et søk ga litt info. Det var etter Erna Solbergs offisielle besøk i Ukraina i November 2014. I artikkelen finner vi blant annet dette:

Folket her har tatt et oppgjør med korrupsjon og en politisk kultur som ikke har evnet å utvikle landet til gode for folket. Nå er det viktig at ukrainske myndigheter fortsetter arbeidet med sårt tiltrengte reformer. Det er ukrainerne selv som må gjennomføre disse endringene, men jeg er her for å vise både myndigheter og befolkning at Norge vil bidra til å hjelpe Ukraina i riktig retning. I dag diskuterer vi hvordan vi kan bidra til økonomisk stabilisering og en bærekraftig demokratisk utvikling, sier Solberg

Etter høyres landsmøte legger jeg til disse linkene. Takk til Zina Ida for bidraget.

http://www.hoyre.no/V%C3%A5rt+nye+trusselbilde.d25-T3dnQX2.ips

http://www.hoyre.no/www/aktuelt/hoyres_landsmoter/hoyres_landsmote_2015/moduler/nyheter_fra_landsmotet/H%C3%B8yre+trygger+Norge.d25-UgdfG3M.ips

http://www.hoyre.no/Lindebr%C3%A6kke-prisen+2015+til+Center+for+Civil+Liberties+i+Ukraina.d25-UgdbW4t.ips

http://www.hoyre.no/Styrker+forsvaret+i+urolig+tid.d25-UgdbYY2.ips

http://www.hoyre.no/V%C3%A5rt+nye+trusselbilde.d25-T3dnQX2.ips

svSV

30 November 2014 gjorde SVs landsstyre et vedtak som fordømmer Russisk aggresjon i Ukraina. Vedtaket kan leses som PDF fil her. Denne resolusjonen fra SV kom etter sterk kritikk innad i partiet for en tidligere uttalelse som kritiserte NATO i denne konflikten. Den uttalesen som nå foreligger må derfor ses på som SVs endelige. I uttalelsen heter det blant annet:

SV fordømmer Russlands aggressive opptreden i Øst-Ukraina, og krever at Russland trekker seg tilbake og ikke krenker Ukrainas territorium. Vi vil samtidig advare mot ny kald krig med militær opptrapping fra Nato-land og redusert samarbeid. For at ukrainere skal avgjøre sin egen framtid må stormakts rivaliseringen om landet opphøre, og landet må få bestemme sin egen framtid.

rodtRødt

Rødt har noen av de mest oversiktlige websidene til norske partier. Rødt er nok det partiet som er mest forsiktig med sin fordømmelse av Russlands agresjon i Ukraina, selv om også dette partiet fordømmer Russland. I en kommentar før Jens Stoltenberg overtok som NATOS generalsekretær skriver de blant annet:

Rødt fordømmer Russlands brudd på folkeretten i Ukraina, men sier samtidig klart nei til den militære strategien som USA og NATO nå legger opp til

Les også Arnjolt Ask som er Rødts Internasjonalt ansvarlig sin kommentar fra Februar 2014.

FRP – KRF – MDG – SP

Jeg fant ingen spesiell informasjon på hjemmesidene til disse partiene. På KRFs sider fikk jeg opp treff når jeg søkte om Ukraina, men denne infoen var lite relevant i denne sammenheng. Hverken FRP eller Miljøpartiet de Grønne fant jeg noe om krisen i Ukraina. FRPs sider er fansy, men vanskelig å navigere i og uoversiktlig. For Senterpartiet var det ingenting jeg fant på sidene om Ukraina.

Facebook