«

»

Politisk drap

Drapet på Boris Nemtsov er et slag mot demokratiet

Drapet på Boris Nemtsov er et slag mot demokratiet

Søndag 1 Mars arrangeres det en internasjonal dag da det ble protestert mot Russlands aggresjon i Ukraina og et håp om fred. Den norske byen denne markeringen fant sted i var Stavanger. I øsende regnvær inntok Ukrainere i området sentrum av Stavanger for å markere sin prottetest mot Russlands aggresjon og en bønn om fred.  Ved domkirken var det tent lys til minne om de døde i krigen og plakater som fortalte hva denne markeringen gikk ut på. Rundt hele Breiavannet var det hengt opp sløyfer, over 5700 blå og gule sløyfer, en for hvert dødsoffer i denne meningsløse krigen.

Men aller mest la jeg merke til en dukke. Den lå ved lysene på Domkirkeplassen. Dukken hadde en hvit T-skjorte på seg, over munnen var det tape. På T-skjorten sto det noe om at Putin kneblet opposisjonen. Veldig aktuelt etter drapet på Boris Nemtsov et par dager tidligere.

Det er egentlig dette denne bloggen skal handle om. Putins måte til å kneble alle som er kritiske til Russland anno 2015. OK, vi vet ikke hvem som sto bak drapet på Boris Nemtsov men drapet føyer seg inn i rekken av andre hendelser der systemkritiske journalister er drept, personer som er kritisk ovenfor Putin er arrestert, drept eller kneblet på forskjellige måter. Et Russland der aviser, TV og Radio som er uavhengig opplever stadig innstramming i sin ytringsfrihet. Egentlig er det helt uinteressant om drapet på Boris Nemtsov var utført av høgre ekstreme krefter som sympatiserer med Putin eller kommer på ordre direkte fra Kreml. Drapet er et nytt forsøk på å kneble opposisjonen, uavhengig av om mordet er utført på ordre av Kreml eller ikke. Den fulle sannheten vil vi neppe få noen gang og i hvert fall ikke så lenge Putin styrer Russland.

I kjent propagandastil forsøker Putin å vinne støtte i mordet. Antydninger at mordet er utført enten av utenlandske agenter eller av Russisk opposisjon for å «skape politisk kaos» faller på egen urimelighet. Det sørgelige er at en slik konspirasjonsteori går hjem hos noen.  Putin forsøker å bruke hendelsen til å samle Russland mot en felles ytre fiende, eller et forsøk på å skade kretikerne til regimet. Det er grunn til å tro at hendelsen kan bli et påskudd til å innsnevre ytringsfriheten enda mer. Enkelte hevder at Nemtsov på søndag ville offentliggjøre ytterligere bevis for Russlands krigføring i Ukraina. Dette får vi kanskje aldri svaret på, det er faktisk ikke så viktig i denne saken heller. Bevis for Russisk krigføring i Ukraina finnes i så store mengder at det er meningsløst å snakke om en borgerkrig. Krigen i Donbas er en krig der Ukraina forsvarer seg mot en fremmed makt som har trengt seg inn på Ukrainske territorier.

Kanskje er det slik at Nemtsovs død gjør at Russland får et demokratisk løft. Det er mitt håp.  Men egentlig er det mer trolig at Nemtsovs død innleder en ny fase i Russland. Jeg er redd for at mordet blir brukt som et påskudd til å innføre lover som ytterligere innskrenker menneskers rett til frie ytringer, frie demonstrasjoner og frihet til å tenke. Russland har gjennom Putins periode beveget seg i retning av en totalitær stat der frykt, sensur og forfølgelse blir brukt. Et samfunn der mord på journalister, politikkere og systemkritiske personer tilhører hverdagen og ikke unntakene.

Tilbake til denne markeringen i Stavanger. Hvorfor er ytringsfriheten i Russland en sak for Ukraina? Hva har dette å gjøre med Russlands krig i nabolandet? Jo, offisielt benekter Kreml fremdeles at det er Russiske soldater og våpen i Ukraina. Årsaken til denne benektelsen er nok todelt. De vet at en invasjon i et fremmed land er brudd på garantien som ble gitt til Ukraina da Russland fikk Ukrainas atomvåpen. Russland garanterte da for Ukrainas sikkerhet. Men vell så viktig er den hjemlige Russiske opinionen. Hvor mange Russere er egentlig villig til å gå til krig mot Ukraina? En venn av meg i Ukraina sa det slik for ett år siden «Russland er våre søstre, de vil aldri gå til krig mot oss». Jeg tror det er mange Russere som føler det nøyaktig slik. Dessverre bryr ikke et regime tuftet på totalitære prinsipper seg om dette. Løgn og klebling av ytringsfriheten blir brukt sammen med propaganda. En liten markering på en regnfull dag midt i Stavanger. Til liten nytte? Nei, enhver markering og støtte til demokratiske krefter i Russland er viktig. Ikke bare for Ukraina, men for hele verden. Derfor var denne markeringen viktig.

Facebook