«

»

Prostitusjon

Prostitusjon i Ukraina. Det må snakkes om, selv om vi ikke liker det. Det er lett å grave hodet ned i sanden for så å overse dette.

Prostitusjon er i alle samfunn og har forekommet så lenge mennesker har gått rundt på denne jord. I enkelte land er problemet større grunnet sosial nød. Ukraina er et slikt land. I følge Wikipedia er det om lag 50.000 prostituerte i Ukraina, i tillegg kommer alle de som er prostituerte utenfor landet.

Årsaker
Det er ikke vanskelig å finne årsakene til at så mange velger å selge kroppen sin. Overgangen fra Sovjetisk planøkonomi til markedsøkonomi var vanskelig og i følge Wikipedia ble så mye som 80% av befolkningen tvunget ut i fattigdom. I dag er arbeidsløsheten stor og en vanlig normal inntekt svært lav. Ukraina har heller ikke de samme sosiale ordningene som vi er vant med. Kombinasjonen av fattigdom og drømmen om lettjente penger har ført mange ut i prostitusjon.

Prostitusjon i Ukraina er ulovlig, men ingen bryr seg med å håndheve dette. Hvorfor loven ikke blir prioritert er egentlig lett å skjønne det har to årsaker slik jeg vurderer det. Den ene er at Hoteller, flyselskap og restauranter tjener på sex trafikken. Prostitusjon tiltrekker seg utenlandske kunder, som legger igjen penger i Ukraina. Det andre er kort og godt at de prostituerte tjener gode penger noe som igjen fører til mindre sosial nød. Ukrainere er nok flinkere enn oss i Norge til å hjelpe hele familien. Jenter tjener penger på prostitusjon, gir noe av pengene til familien som dermed klarer seg bedre.

I følge Landinfo er det et problem i Ukraina at barn som bor på barnehjem ofte får problem når de forlater barnehjemmet. Barnehjemmene er for store og oppfølgingen av hvert enkelt barn for dårlig. I følge landinfo medfører dette at mange havner i kriminelle miljøer og prostitusjon.

Trafficking
En undersøkelse fra 2006 konkluderte med at 117.000 Ukrainere var offer for menneskehandel i perioden 1991-2006. Siden den gang har Ukraina gjort en god del for å opplyse om farene ved å ta arbeid i utlandet. Likevel finnes det fremdeles store mengder Ukrainske jenter som blir tvunget til prostitusjon i utlandet. Et tilbud om en jobb i utlandet kan være det som lokker jenter rett inn i garnet til kriminelle.

Stadig flere treffer sin partner på internett. Ukraina er ikke noe unntak. Det er ikke noe galt i å stifte kontakt på internett. Men det første møtet bør kanskje være i Ukraina dersom jenta er fra Ukraina. Det vil redusere faren for henne betraktelig. For all del, de fleste som forsøker å finne sin livsledsager på dating sider er seriøse. Men blant flokken finnes det også de som leter etter mennesker de kan utnytte til slavearbeid.

Hva kan gjøres?
I 2015 var det diskusjon om legalisering eller ikke av prostitusjon. VOX Ukraine som er et nettsted drevet av økonomier og jurister skrev litt rundt problematikken den gang. De tar for seg både fordeler og ulemper med å legalisere prostitusjon.

Jeg er mest opptatt av å få bort årsakene til denne virksomheten. Det vil si redusere fattigdommen i landet. De statlig drevne barnehjemmene må moderniseres og resurser må settes inn. Sex industrien i Ukraina er stor og dessverre en viktig inntektskilde for mange. Kanskje bør Ukraina se på alternative måter å tiltrekke seg turister på. Moderne turister etterspør opplevelser og kultur. Jeg tror faktisk det er slik at sex turister gjør at mange vegrer seg for å reise til Ukraina, men velger andre reisemål.

Det må legges en detaljert plan for et Ukraina uten sex trafikk, men med ordinær turisme.

Facebook