«

»

Putin og kristen støtte

Russisk ortodoks kirke

Den senere tid har jeg lest flere kristne som beundrer Putin. Kaller ham en sterk leder og begrunner dette med hvor fint og nært forhold den Russisk ortodokse kirke har til Putin. Den 3 april skriver sjefsredaktør Vebjørn Selbekk i Dagen en leder jeg støtter helt og fult. Egentlig kunne jeg like godt gjengitt denne i sin helhet. I denne lederen tar Vebjørn Selbekk sterk avstand fra deler av kristen folkets beundring av Putin og advarer mot en slik beundring av en sterkt udemokratisk leder.

Jeg er ikke personlig kristen, la det være sagt med det samme. Jeg vil likevel komme med noen betraktninger.

Forholdet Putin og den Russisk ortodokse kirke

Patriark Kiril er kjent for å være en nær støttespiller for president Putin. I følge flere uavhengige rapporter blir prester som ikke tilhører den Russisk ortodokse kirke systematisk forfulgt i de områdene i øst Ukraina som separatistene kontrollerer. Spesielt gjelder dette forfølgelse, bortføring og tortur av prester som tilhører den Ukrainsk ortodokse kirke. For meg er dette ikke kristen nestekjærlighet, men maktmisbruk.

Nylig forbød også Russisk høyesterett Jehovas Vitner å drive i Russland. Årsaken er at de blir regnet for å være en ekstremistisk organisasjon. Kjære kristne i Norge. Vi har sett det gjennom lang tid i Russland. Organisasjoner som ikke passer helt inn i Putins form forbys eller får urimelige arbeidsforhold. Hvilken religiøs organisasjon blir neste?

Forholdet Putin og familieverdier

Jeg legger merke til at mange kristne i Norge begrunner sin støtte til Putin med hans syn på familieverdier. Kjære vene dere. Dette er noe som ligger dypt i den Russiske og Ukrainske kulturen. Familien står sterkere enn det vi er vant med i Norge. Jeg kan være enig med kristenfolket i at vi her i vest Europa har mistet noe underveis. Familien står nok ikke like sterkt som tidligere hos oss. I Russland og Ukraina er enda de nære og tette forbindelsene til generasjoner, tanter, onkler og øvrige famille sterk. Men dette er ikke Putins verk. Det har med kultur å gjøre. I Ukraina brukes et utrykk vi ikke bruker i Norge. Det utrykket forteller egentlig mye. Familieorientert er utrykket. Det forteller litt om hva familie relasjoner betyr for kulturen.

Noen kristne mener tydeligvis at Russlands behandling av homofile er fint. Den Russiske republikken Tsjetsjenias behandling av homofile er skremmende. Like skremmende er at det hevdes at det ikke er homofile i Tsjetsjenia. Til dere som støtter slikt vil jeg bare si en ting. Jeg trodde kristen nestekjærlighet var å akseptere mennesker, ikke forfølge grupper.

Forholdet Putin og menneskerettigheter

Et hvert menneske har rett til å tenke, tro og si det de vil. Disse menneskerettighetene blir krenket daglig i Putins Russland. Det er enkelt å sjekke opp fakta om dette. Menneskerettighets organisasjoner har skrevet utallige rapporter om dette. Politiske motstandere av Putin blir fengslet og drept. Religiøse trossamfunn blir forbudt og mennesker med en annen sexuell legning enn heterofili blir undertrykt.

Deres beundring for Putin kan ikke være på et kristent grunnlag, men en drøm om en totalitær leder stil.

Facebook