«

»

Russisk sensur av internett

Ta avstand til Russlands forsøk på sensur av nettet.

Ta avstand til Russlands forsøk på sensur av nettet.

Et prinsipp i internett har helt fra dens spede begynnelse vært at internett skal være fritt. Det frie ord, den raske kommunikasjon på tvers av landegrenser og kulturelle barrierer. Vi har sett at enkelte totalitære land har ønsket å kontrollere landets borgeres aktivitet på nettet. Kina har i lang tid blokkert store deler av informasjon på internett for sine innbyggere. Det samme har også Nord-Korea gjort. Nå forsøker Russland å få all informasjon om Russiske borgere samlet på servere i Russland. Hvorfor? Svaret er enkelt. Det vil for det første gjøre det enklere å overvåke Russeres aktivitet på nettet, men fremfor alt vil det virke avskrekkende. Å skrive noe som kanskje ikke styresmaktene liker vil være en større barriere.

Russlands ønske om sensur av internett er egentlig et ønske om å kontrollere alle aktiviteter på nettet. I praksis vil det være umulig for Google, Facebook eller andre store nettsteder å skille ut informasjon av Russiske statsborgere. Derfor er loven som i dag skal begynne å gjelde et forsøk på å få kontroll over alle de store nettstedene. Vi kan lese mer om dette på NRK og på Tek.no

Selv disponerer jeg flere domener og servere for e-post. Noen av mine venner øst i Ukraina og også i Russland benytter e-post fra meg til kommunikasjon de ikke vil skal komme Russiske myndigheter for øret. Mine servere ligger plassert i Norge og Storbritannia. I henhold til denne loven blir jeg pålagt å sette opp serveren i Russland for e-post som Russerne disponerer. Det er selvsagt ikke aktuelt fra min del. Flere Russere finner ikke e-post tjenester som mail RU som sikker til kommunikasjon av kritikk mot styresmaktene.

Russlands forsøk på å innføre sensur av internett er dårlig skjult. Internett skal fungere som et fritt sted der du kan skrive, tenke og mene ting uten sensur. Vår tanke er fri, vårt ord er fritt. Nei, til Russisk sensur av nettet.

Facebook