«

»

Russland godkjenner pass fra Separatistene

Pass fra LNR og DNR godkjennes av Russland

I går kom meldingen om at Russland godkjenner pass utstedt av separatistene i Lugansk og Donetsk. De såkalte folkerepublikkene (LNR og DNR) er ikke anerkjent av Russland enda, men frykten for at godkjenning av pass utstedt av LNR og DNR skal være starten på full annerkjennelse av disse «folkerepublikkene» er stor.

Link til Putins offisielle hjemmesider om saken

Ukrainske myndigheter reagerer kraftig på ordren fra Putin og sier at dette viser at Russland i praksis sier at de har okkupert deler av Ukraina. De sier også at Russland bryter internasjonale avtaler (minsk 2) avtalen.

Jeg vil se litt på hva det betyr at Russland anerkjenner pass fra disse republikkene. Slik jeg vurderer det er det åpenbart at en Russisk annerkjennelse av DNR og LNR som selvstendige republikker skjer snart. Dersom Russland faktisk anerkjenner DNR og LNR vil det kunne få store konsekvenser. Et par senarioer kan tenkes.

Legitimerer militært nærvær

En Russisk anerkjennelse av disse «folkerepublikkene» vil sett fra Russlands ståsted legitimere militært nærvær. Det etter hvert umulig for Russland å nekte for sitt nærvær i Ukraina både med militært utstyr og militært personell. Ved en anerkjennelse av «folkerepublikkene» bil Russland få en forklaring på hvorfor de har styrker der. Forklaringen kommer til å være at de vil sikre grensene til «folkerepublikkene».

Dette vil det nok være aksept for innad i Russland. Putin har vist at han ikke bryr seg nevneverdig om hva det internasjonale samfunn sier. Men på hjemmebane kan en slik strategi være positivt for Putin med tanke på presidentvalget i 2018, selv om resultatet er gitt på forhånd og all seriøs opposisjon er kneblet.

Destabilisere Ukraina

Ukraina er et ungt demokrati. Det skal lite til av misnøye for å skape uroligheter. Indre uroligheter i Ukraina er noe Putin regime venter på. Det vil gi dem den muligheten de kanskje trenger. Muligheten til full invasjon av Ukraina. Med store Russiske stridsklare styrker stående langt inne på Ukrainsk territorier vil en stor invasjon lettere la seg gjennomføre. Påskuddet de vil bruke er å gjeninnføre ro og orden, resultatet vil bli et Ukraina som en del av Russland eller med et totalitært Russiskvennlig regime.

Link til NRK og Sveriges radio

 

Facebook