«

»

Sanksjoner virker de?

Russisk valuta i fritt fall.

Russisk valuta i fritt fall.

EU, USA, Australia, Norge og en del andre land har innført sanksjoner mot Russland som en protest mot Russlands aggresjon i Ukraina der først Krim ble innvandret av Russiske styrker og siden krigen i Lugansk og Donetsk.

I den første fasen av vestlige sanksjoner var disse rettet mot enkeltpersoner. Noen få som lederne for opprøret på Krim og none få andre fikk ikke visum til vesten og fikk sine bankkonti frosset. Disse sanksjonene var egentlig av symbolsk art og lite effektive. Knapt noen av de som ble rammet av de første sanksjonene hadde noen gang vært utenfor Russland og hadde langt mindre kontoer der.

Etter hvert som Russland rolle ble mer og mer synlig i øst Ukraina ble også de vestlige sanksjonene trappet opp. Både gjelder dette antallet personer som er på listen, men fremfor alt er det blitt mer innrettet mot russisk økonomi og russiske firma.

Også Russland har svart på sanksjonene fra vesten ved å ha egne skanksjoner som skal ramme vestlig økonomi. Disse har rammet ulikt i vest Europa, men stort sett har disse hatt liten effekt fra Russernes side. Norsk fiskeeksport til Russland har ikke stoppet opp, men et tredje land blir brukt til å frakte fisken gjennom og pakket i annen innpakning. Norsk fisk blir eksportert til Hviterussland der den blir solgt videre til Russland. Vi kan derfor si at de Russiske mottiltakene i liten grad rammer vest Europa. Først og fremst er disse et spill for den hjemlige russiske opinionen.

De vestlige økonomiske sanksjonene mot Russland ser ut til å virke foreløpig. Den tidligere russiske finansminister Aleksej Kudrin tror landets økonomi vil stagnere i flere år framover og setter et spørsmålstegn ved landets politikk. Link til dagens næringsliv om dette.

Disse sanksjonene rammer blant annet russiske banker, russisk oljeindustri og eksport av en del utstyr som kan brukes av Russland i konflikten med Ukraina. Det er også innført en del restriksjoner på enkelte russiske firma. Blant disse er Rosneft som er det største oljeselskapet i Russland og Kalashnikov.

Den russiske valuttaen Rubel har nærmest falt loddrett den siste tiden. Det siste året har den sunket med 1/3 mot dollar og Euro det siste året. Onsdag i denne uke kom også beskjeden som flere har ventet på, at Russland ikke lenger vil drive støttekjøp av Rubelen i samme grad for å opprettholde en stabil kurs. Dermed er det i større grad opp til markedskreftene å bestemme kursen på Rubelen. Link til nrk om dette.

Mens dette blir skrevet kommer meldinger om at 32 Russiske stridsvogner har krysset grensen til de separatist kontrollerte områdene i Lugansk og Donetsk. Dette er igjen et klart signal fra Russland at de ikke er ferdig med denne konflikten og ytterligere opptrapping er å frykte. Det viser også behovet for sanksjoner. Ja, etter min mening bør de også intensiveres. Det som er synd med slike sanksjoner er at vanlige russere må betale regningen. Men til syvende og sist er valget enten å la vanskelige russere betale den eller et Ukrainsk folk som allerede har mistet over 4000 mennesker i denne konflikten.

Facebook