«

»

Se til Georgia

Georgia

Georgia viser at det er mulig å gjøre noe med en omfattende korrupsjon. Det Georgia har fått til fortjener ros og bør være til inspirasjon for Ukraina.

I 2010 lå Georgia på 133 plass på Transparency Internationals korrupsjonsindeks. Det er der Ukraina ligger nå. Transparency International er den mest omfattende indeksen til å måle korrupsjon og denne kommer ut hvert år. I tilsvarende indeks for 2016 ligger Georgia på 44 plass. På plassen foran finner vi Spania og flere plasser bak er Italia. Dette viser noe om den enorme framgangen som er gjort.

Nylig var studenter ved NHH i Georgia for å lære korrupsjonsbekjempelse. Da har det skjedd noe positivt. Noe Ukraina kan lære av.

Jeg ser på Landinfo sin rapport om dette fra 9 mars 2017. Store tiltak ble innført blant annet innen politi for å få bukt med ukulturen i etaten. 16000 politifolk ble oppsagt. Lønningene til politiet ble også økt som en del av bekjempelsen av korrupsjon. I følge undersøkelser av Transparency Internationals er hverdagskriminaliteten nærmest forsvunnet. Et stort flertall av folket sier de ikke lenger opplever korrupsjon i dagliglivet.

Jo, samme undersøkelse viser at Georgia har utfordringer enda, men det store bilde er at Georgia har tatt steget bort fra et gjennomkorrupt samfunn. Georgia og Ukraina har flere ting felles. Begge landene arvet korrupsjonskulturen etter Sovjets oppløsing. Begge landene har et ønske om tettere bånd til vest Europa. Russisk invasjon av territorier har også begge land opplevd. I dag står Russiske tropper i Abkhasia og Sør-Ossetia i det som er en fryst konflikt mellom Georgia og Russland. I Ukraina har Russland annektert Krim halvøya og Russiske styrker er involvert i krigen øst i Ukraina.

Ukraina ser ut til å ta etter en del av de tiltakene Georgia har gjort. Vi ser også på Transparency International indeks at bekjempelsen av korrupsjon går sakte men sikkert i riktig retning også i Ukraina. Lær av Georgia, der får de det til.

Facebook