«

»

Snart visumfritt til Europa

Ukrainsk pass

Den 6 April stemte Eu parlamentet for å gi Ukraina visumfri tilgang til Schengen

området. Dette innebærer at Ukrainere kan reise til hele Schengen uten å søke om visum slik de må i dag. EU parlamentet vedtok dette med 521 mot 75 stemmer, mens 36 representanter avsto fra å stemme.

Enda gjenstår at hvert av landene godkjenner avtalen, men dette er ventet å skje i løpet av våren.

Det eneste som kreves for Ukrainere nå er gyldig Ukrainsk biometrisk pass. Et biometrisk pass er et pass som kan leses elektronisk. I henhold til avtalen er det en begrensing på maksimalt 90 dagers opphold innenfor en periode på 180 dager. Vedtaket innebærer ikke at Ukrainere får rett til å ta arbeid innenfor Schengen området, det er kun snakk om å reise fritt.

Om Ukraina skal bli en del av Schengen samarbeidet med fri flyt av arbeid og kapital blir eventuelt neste steg. Det pågår samtaler mellom EU og Ukraina om dette.

Å kunne reise fritt til Europa var sentralt i Maidan opprøret vinteren 2013-14.  Daværende president Viktor Janukovytsj nektet å undertegne en avtale med EU etter påtrykk og trusler fra Russland. Dette startet Maidan opprøret. Folket ville knytte sterkere kontakter til resten av Europa, ikke bare til Russland.

At Ukrainere når ser ut til å få en mulighet til å reise til Europa uten visum, vil knytte Ukraina tettere til Europa. Dette er helt i tråd med intensjonene i Maidan revolusjonen. Et lite, men symbolsk viktig skritt. For oss som bor i Norge og Schengen har vi i flere år kunne reise uten visum til Ukraina. Det føles derfor helt naturlig at ordningen også gjelder andre veien.

Facebook