«

»

Spillet om Krim

Putins kjærlighet

Putins kjærlighet

Ukraina og president Petro Petro Porosjenkoshenko har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for å lage en midlertidig blokade av transport av varer til Krim halvøya. Konfontrasjonen mellom Ukrainske / Krim-Tatarske aktivister på den ene siden og de Russiske okkupasjons myndighetene på Krim på den annen side har økt i omfang siden i September og toppet seg i helgen da Ukraina måtte stenge av forsyningen av elektrisitet grunnet av gruppen med aktivister hadde sprengt elektrisitets master.

Jeg forklarte i min blogg for et par dager siden om hvor avhengig Russland er av Ukrainske forsyninger til Krim og hvorfor det kan være problematisk for Ukraina å innføre en blokade av forsyningene. Det som skjer nå er at det kan virke som om Ukraina er villig til å bruke en form for blokade av all eller deler av transport til Krim som et middel i kampen. Dermed blir spørsmålene mange. Lykkes det Ukraina å sette Krim på dagsorden igjen? Vil dette være det påskuddet Russland trenger for å lage en bro fra de separatist kontrollerte områdene i Donbas til Krim? Hvorfor gjør Ukraina dette nå? Ja, det er en rekke spørsmål og enda flere alternative utfall. Jeg skal se på noen av dem.

Hvorfor gjør Ukraina dette nå? Svaret på spørsmålet er etter min mening av to grunner. For det første er det en stadig større del av populasjonen i Ukraina som vil ha en blokade av Krim. Hvorfor skal vi hjelpe Russland med å forsyne en okkupert del av vårt land? Som sagt i den siste tiden har det også vært stadig sterkere motstand fra Tatarene og Ukrainere som vil ha en blokade. Dette er helt klart en av årsakene til at dette skjer nå.

En like stor forklaring er Syria. Russland har flyttet store mengder våpen og soldater vekk fra Donbas. Oppmerksomheten er i større grad rettet mot Syria. Der forsøker Russland å få til en felles allianse mot IS. En allianse bestående av Russland i førersetet med Frankrike, USA, Storbritannia, EU og NATO som støttespillere på siden. Russland forsøker for enhver pris å få til en løysing i Syria der Bashar Al-Assad kan sitte med makten. Europa og USA er ikke villig til å få til en løysing med Assad som president, men med en felles fiende i IS kommer spørsmålet om fremtidig lederskap på et senere tidspunkt. Det primære nå er å knuse IS. At Russland har fokus rettet mot Syria er et moment Ukraina forsøker å utnytte. Om de lykkes er heller tvilsomt.

Hvordan svarer Russland på en eventuell blokkering av transport til Krim? Dette er egentlig det springene spørsmålet. Russland kan neppe se på at en viktig del av transporten for varer faller vekk. På den annen side. Mye av dette kan Russland faktisk klare å gjøre sjøveien fra Russland. Spørsmålet er om en blokade av elektrisitet og vann vil komme. Russland vil neppe sitte å se på at Krim blir uten disse helt nødvendige leveransene fra Ukraina. I ytterste konsekvens kan det være at Russland benytter dette som det endelige påskudd til å lage den passasjen fra Krim til Donbas som mange har trodd har vært målet hele tiden.

Jeg tor også at president Petro Petro Porosjenkoshenko og regjeringen med statsminister Arsenij Arsenij Jatsenjukjuk i spissen er redd for en allianse i Syria der Russland skal inngå nye allianser og der Ukraina ligger i potten som en svarteper. Kanskje er det slik at Ukraina frykter en avtale mellom Russland og vesten som enten inneholder slutt på sanksjonene mot Russland eller en aksept for at vesten vår avsette Assad mot at Ukraina befestes i den Russiske sfæren. Kanskje er det slik at vesten er fornøyd med å få Russisk hjelp i kampen mot IS og «glemmer» alle andre uenigheter for en stund?

Lykkes Ukraina med å sette Krim på dagsorden? Ja, helt klart. Både til nasjonalt bruk ved å vise hele Ukraina at vi ikke har gitt opp Krim, men også som en påminnelse internasjonalt. Spesielt i disse tider der mange ser på samarbeide mellom Russland og vesten som farlig. Ukraina sender ut et rop til omverden. Ropet er ikke glem oss, ikke glem Krim.

Egentlig er det slik at kostnadene for Russland med å ha to så store konflikter gående på en gang er enorme. Når vi så legger til at Russland har indre problemer med blant annet Kaukasus der blant annet ytterliggående islamister har fotfeste så forstår vi at Russland faktisk er nødt til å finne en løysing raskt. Spørsmålet er om dette er en god løysing for Ukraina. Til nå virker det neste slik at vi kan bruke fotballspråket å se dette: Vesten-Russland 0-3, målskårere: 0-1 Krim, 0-2, Donbas, 0-3 Syria.

Facebook