«

»

Stå fast bak sanksjonene

Krisen i verdens økonomien må ikke føre til lettelse i sanksjonene mot Russland

Krisen i verdens økonomien må ikke føre til lettelse i sanksjonene mot Russland

I dag feirer Ukraina sin Independence Day. En dag som feires som en markering for Ukrainas selvstendighet og at Ukraina ble fritt fra Sovjet. Tankene går derfor til Ukraina og til konflikten med restene av det gamle Sovjet, jeg tenker da på Russland. Ukrainas selvstendighet kan faktisk feires for siste gang. Ukraina som nasjon er truet av etterlevningene fra det Sovjetiske imperiet.

Denne dagen opplever også verden et av de største fall på børsen på mange år. Årsaken til børsfallet er mange og sammensatte, men det som har utløst raset de siste dagene der dagens ras er det verste skyldes for en stor del Chinas økonomiske situasjon. Chinas økonomi viser klare tegn til stagnasjon og børsen i China har vært kraftig overvurdert. Et fall i China har forplantet seg videre til resten av verden. Fallet vi har opplevd i oljeprisen det siste året har også vært spesielt kraftig den siste tiden. Et fat Norsjø olje selges nå til ca 45 dollar pr.fat. Faktisk er det slik at en nedgang i oljeprisen skulle virket positivt på verdens økonomien. Derfor er det sjelden at vi får en nedgang i oljeprisen på samme tid som verdens børser opplever kraftig tilbakegang.

I denne bloggen vil jeg i dag rette en advarende pekefinger. Advarselen blir rettet til alle land som er med i sanksjonene mot Russland. Sanksjoner som på en fredelig måte skal være med å legge press på Putin og Russland slik at de trekker sine styrker vekk fra Ukrainsk område og trekker all støtte til separatistene i øst. Det er grunn til å tro at sanksjonene har hjulpet så mye at separatistene og Russland i dag kun har kontroll over en mindre del av øst Ukraina. Uten sanksjoner ville trolig et langt større området vært kontrollert direkte eller indirekte fra Moskva. Jeg vil advare mot å la seg falle for den fristelsen å bruke lette løsninger for å få orden på den globale økonomien. Lettelse av sanksjonene mot Russland vil kanskje hjelpe noe på verdensøkonomien på kort sikt, men det vil være et moralsk feiltrinn.

Vår støtte til Ukraina gjennom de sanksjoner som er rettet mot Russland må fortsette. Det er heller ingen ting som tyder på at sanksjonene spiller noe vesentlig rolle i den økonomiske krisen som verdens økonomien er inne i. For Norges del vil heller ikke en lettelse av sanksjonene hjelpe noen ting på vårt problem i Norge. Norges problem er den lave oljeprisen, vi tjener mindre enn vi ville gjort med høgere oljepris.

Det er helt nødvendig på denne dagen å minne landene som er med på sanksjonene at disse må fortsette. Å lette på sanksjonene for å få litt kortsiktig oppgang kan fort bli som å tisse i buksa, det hjelper et øyeblikk før alt bare blir verre. Vår del av verden må stå bak Ukraina og den kampen de fører for demokrati og selvstendighet.

Gratulerer med dagen Ukraina. Independence Day er på mange måter en markering som ikke bare symboliserer bruddet med Sovjet, men framfor alt håpet og troen på egen framtid.

Facebook