«

»

Stenger Russiske nettsider

Petro Petro Porosjenkosjenko offentliggjorde i dag at Ukraina stenger flere Russiske nettsteder. Petro Porosjenkosjenko grunngir dette med sikkerhetsrisiko for Ukraina. Spredning av Russisk propaganda er blant de tingene Petro Petro Porosjenkosjenko vil forsøke å begrense. Blant de nettstedene som blir stengt er sosiale medier som VK og Odnoklassniki. Disse er svært populære i Russland og alle de andre landene som tilhørte gamle Sovjet. De kan best sammenlignes med vår facebook og Twitter. Mail.ru og yandex.ru. Disse nettstedene er søkemotorer og mail servere, på samme måte som vi kjenner fra google.

Stengingen av disse sidene vekker reaksjoner både i Russland, men også internt i Ukraina. For mange er kontakten med venner og kjente via disse nettstedene like naturlig som vår kontakt via facebook eller twitter. En vesentlig del av Ukrainas befolkning har sin e-post konto i mail.ru eller yandex.

Dilemmaet for Ukraina er å verne om ytringsfriheten på samme tid som de dels ønsker å verne seg mot Russisk propaganda og dels gjøre det vanskeligere for Russland å overvåke Ukrainsk e-post. At en så stor del av Ukrainas mail ligger på Russisk mail server er selvsagt uheldig i en tid da landene er i krig. Vi har for tiden en pågående debatt i Norge også om sikkerhet rundt IKT tjenester. At en så viktig del av et lands infrastruktur faktisk befinner seg i hendene på motstanderen i en krig er selvsagt ikke ønskelig av sikkerhetsmessige grunner.

Å stenge tilgangen til sosiale medier er for å demme opp mot Russisk propaganda rettet mot Ukraina. Jeg vil med temmelig stor sannsynlighet tro at vi i Norge ville reagert på samme måte dersom vi befant oss i Ukrainas situasjon. Russisk propaganda mot Ukraina er målrettet med det for øye å destabilisere landet. Ved å ta bort tilgangen til e-post tjenester i Russland gjør Ukraina det vanskeligere for Russland å overvåke korspondanse i Ukraina. Et tiltak som berører mange Ukrainere, men er lett å forstå.

Tvrain om dette (Russisk språk)

NRK om dette

Facebook