«

»

Stepan Bandera

Stepan Bandera

Stepan Bandera

Egentlig er Stepan Bandera en person jeg har mest lyst til å si minst mulig om. Årsaken er at jeg til dels ikke kjenner alle detaljene i hans liv og til dels fordi han er omstridd. Imidlertid er det slik at Bandera ble født 1 Januar 1909. I den anledning ble det avholdt en minnes demonstrasjon i Kyiv på hans fødselsdag. I og med at denne markeringen fikk så stor oppmerksomhet, velger jeg likevel å skrive denne bloggen. Link til artikkel i Dagbladet

På Facebook beklaget jeg markeringen og utrykte at det var kanskje dette Ukraina behøvde minst nå.

Bandera var en Ukrainsk patriot som kjempet for den Ukrainske selvstendighet både mot Stalins Russland og mot Hitlers Tyskland. Jeg skal nå i korte trekk skrive litt om Bandera:

Han studerte i sin ungdom i Lviv. Under studiene kom han i kontakt med Ukrainske nasjonalister. Nasjonalistenes kamp for et fritt Ukraina var nå noe som tok mer og mer av hans tid. Han ble senere leder for Organisasjonen av Ukrainske Nasjonalister (OUN). Før 2 verdenskrig førte OUN en kamp mot Stalin og Russland for et fritt Ukraina. Før krigen var også deler av vest Ukraina under Polen og OUN rettet også sine angrep mot Polen. I 1934 ble han arrestert for «forbrytelser» som OUN hadde begått ovenfor Polen. I 1936 ble han dømt til livsvarig fengsel og sonet i fengsel i Lviv (den gang Polsk). Bandera ble satt fri fra fengsel etter at Russland tok kontroll over Lviv.

Etter fegselsoppholdet fulgte en periode der OUN hadde noen indre stridigheter, spørsmålet var hvordan det skulle satses videre. Bandera ble igjen leder for OUN i 1941. Tysklands frammarsj i krigen førte til at Tyske styrker snart marsjerte inn i størstedelen av Ukraina. Sammen med de tyske styrkene var det også medlemmer fra OUN. Bandera så på Tyskland som en mulighet til å drive ut Russland og at drømmen om et samlet og fritt Ukraina kunne komme nærmere ved hjelp av Tyskland. 30 Juni 1941 ble det proklamert en ny Ukrainsk stat og en regjering bestående av representanter for ulike politiske retninger, også en representant fra OUN. Jaroslaw Stetzko fra OUN ledet regjeringen. Dannelsen av den nye regjeringen ble godt mottatt av Ukrainere. Men en uavhengig Ukrainsk stat lå ikke i Hitlers planer. Stepan Bandera ble tatt av Tyskerne. Han nektet å benekte sin deltakelse i og planleggingen av den nye regjeringen og ble sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. I tiden som fulgte ble flere medlemmer av OUN arrestert og drept av Tyskerne. OUN svarte med å trekke sine folk bort fra troppene til Tyskland. Her slutter altså det militære samarbeidet.

Etter krigen fortsatte Bandera sin kamp mot det Sovjetiske styret i Ukraina. Mange av lederne i OUN ble tvunget til å forlate landet og Bandura ble drept i Munchen 1959. Mye tyder på at KGB står bak drapet.

Noen hevder at OUN var med å henrette jøder under den 2 verdenskrig. Dette er kanskje det springende punktet for mange. I hvilke grad var han egentlig med på å drepe jøder? Ideologien var egentlig temmelig enkel. Alle som var i veien for en Ukrainsk stat var en fiende. Dette gjaldt alle uansett om det var Polakker, Tyskere, Russere eller Jøder.

For å oppsummere hva jeg egentlig mener så er det dette. Bandera hadde utvilsomt et stort hjerte for et samlet og fritt Ukraina, hans kamp for landet sitt og sitt folk er stor. Men, han er en person som ikke alle trykker like hardt til sitt hjerte. Valentina som skriver blogg her var inne på noe av dette i en av sine blogger.

Russland vil selvsagt bruke enhver anledning til å si at denne demonstrasjonen beviser fascismens støtte i Ukraina. Jeg sier ikke at Bandera var fascist, men sier bare at Putins regime vil bruke det som et bevis. Derfor mener jeg det kanskje ville vært smartest i å ikke hatt denne markeringen slik situasjonen er nå. Det aller viktigste nå er å forene Ukraina, ikke skape ytterliggere splittelse.

Jeg har brukt disse kildene under artikkelen:

who is Stepan Bandera: Tablet a New read on jewish life

Danylo Chaykovsky

Facebook