«

»

Strømbrudd på Krim

Stedet der mastene er sprengt.

Stedet der mastene er sprengt.

I dag våknet vi opp til meldingen om at 2 millioner mennesker på Krim halvøyen er uten strøm. Krim som ble annektert av Russland våren 2014 får både strøm og vann gjennom Ukraina. Dette kan høres merkelig ut og jeg skal forsøke å forklare hvorfor det er slik.

Først litt om hvorfor Krim i skrivende stund er uten strøm. For en tid siden ble master med strøm sprengt på Ukrainsk side Mastene som ble sprengt ligger helt på grensen mot Krim ved Chonhar. Etter alt å dømme er det Krim-Tatarer og sammen med Ukrainere som gjorde dette. Strømmen ble ikke brutt den gang, men mastene som fører strøm til Krim halvøyen har ligget til dels nede på bakkenivå og strømkabler som har ligget farlig nær bakken. Etter det jeg forstår forsøkte den Ukrainske hæren å ta vekk personer som har passet på at mastene ikke skulle bli reparert. De ville ramme strømforsyningen til Krim og ønsket ikke at mastene av den grunn skulle repareres. Forsøket på å rydde vekk vaktene var ikke særlig vellykket og kraftselskapet stengte strømmen fordi det er fare for menneskeliv med strøm førende kabler som til dels ligger på bakkenivå.

De sprengte mastene

De sprengte mastene

Da er spørsmålet hvorfor Ukraina fremdeles vil forsyne Krim med elektrisitet og vann. Mange i Ukraina vil at disse forsyningene skal stenges for å ramme krim. Men egentlig har ikke Ukraina annet valg enn å forsyne krim med vanne og elektrisitet av to grunner.

  • Myndighetene i Kyiv ønsker selvsagt at Krim en gang i fremtiden igjen skal være en del av Ukraina og at Russland trekker seg ut av halvøyen. Kanskje er det forhandlinger om Krim en gang i framtiden de ser for seg. Dersom Ukraina kutter forsyningen av vann og elektrisitet vil Russland bruke dette mot Ukraina. Russland vil hevde av Ukraina gjennom denne handlingen i praksis har vist at de har gitt fra seg territoriet.
  • Ukraina er helt avhengig av Russisk gass. Selv om Ukraina nå får en stor del av gassen fra andre land enn Russland, så er de likevel helt avhengig av denne leveransen av gass. Ved et Ukrainsk kutt i forsyningene til Krim, vil temmelig sikkert Russland svare med å kutte forsyningene av gass til Ukraina.

Egentlig er det slik at Russland og Ukraina er totalt avhengig av hverandre med forsyninger av vann, elektrisitet og gass. Det er nesten som et sjakkspill. Kutter Russland gassen til Ukraina, kuttes strømmen og vannforsyningen til Krim. For Ukraina kan det være at en kutt i disse forsyningene til Krim vil legitimere Russland til ytterligere aggresjon.

Facebook