«

»

Sviket fra vest

Nei til fotball VM i Russland 2018

Nei til fotball VM i Russland 2018

Russland minner mer og mer om Tyskland i 1930 årene. Vest Europa minner også mer og mer på tabbene de gjorde i 1930 årene. Store ord om hjelp til Ukraina men lite annet. Sterke ord er brukt mot Russland, et regime som gir blaffen i kritikk. Russland minner om den slemme gutten i klassen, han som kjeft bare prellet av på. OK, vesten har satt i gang en rekke med sanksjoner og disse har utvilsom hatt en effekt. Kursen på Russiske Rubler har falt som en sten, mye på grunn av vestlige sanksjoner. Men likevel er det ikke nok, den slemmeste gutten i klassen bryr seg ikke. Hva må da til?

Torsdag møtes EU for å drøfte Ukraina og eventuelt nye tiltak. Skal linjen med sanksjoner føres videre er det tydelig at det mår sterkere sanksjoner til. Da er spørsmålet hva som egentlig vil ramme Russland best og mest effektivt. En kulturell boikott bør innføres. Jeg skal begrunne dette nærmere.

I 2014 arrangerte Russland vinter OL i Sotsji. Et vinter OL jeg allerede før lekene ville at vi skulle boikotte. Den gang ville jeg ha en boikott på bakgrunn av de umenneskelige arbeidsforholdene byggearbeidere fra ulike land levde under. Mange av disse har ennå ikke fått utbetalt lønnen. Den Olympiske Komite er mest opptatt av penger og overser klare brudd på alt som har med arbeidsforhold å gjøre. Men i ettertid fikk vi noen fantastisk flotte vinterleker, med en prislapp tilsvarende det alle andre vinterleker har kostet til sammen. En prislapp så høg at det nå ser ut til å være kun stater med et tvilsomt styre og et behov for interne og ekstern markedsføring som har råd til. At Lviv trakk sitt kandidatur til lekene i 2022 er forståelig. Mer betenkelig er det at Norge, Tyskland, Sverige og alle andre «siviliserte» land trakk seg. Årsaken, prisen og de latterlige kravene som ble stilt fra Den Olympiske komite. Nok om det, OL i Sotsji ble som ventet en eneste stor Russisk propaganda. En propaganda verden ikke har sett siden OL i Berlin 1936.

I 2018 skal Russland igjen stå som arrangør av en ny propaganda til hele verden. Denne gang i form av fotball VM. Vi må sette ned bremsen. Deltakelse fra vest Europa, USA, Canada og Australia må ikke skje. At vi lar oss bruke i propagandaen til et regime som bruker makt ovenfor nabostater, knebler pressefriheten, knebler opposisjonen og der mange motstandere av Putin er drept kan vi ikke gjøre. Vi må ikke blande idrett og politikk heter det så fint. Det er denne blandingen Russland faktisk gjør. De gjør to ting. Viser sine egne innbyggere at hele verden kommer til dem og hvilke fantastiske arrangementer de lager. Så viser de for omverden.

Med en kulturell boikott mener jeg en boikott med alt som har med kultur å gjøre, både idrett, sang, dans, teater, opera eller hva det måtte være. Hvorfor? Jo, som nevnt brukes enkelte ting som propaganda og dessuten vil russiske kulturpersoner kanskje stille spørsmålet med hvorfor de ikke lenger er ønsket i noen land. Det skader ikke å forsøke å få Russere til å tenke og kanskje stille seg kritisk til propagandaen som blir servert på TV i hjemlandet.

Sviket fra vest heter dette innlegget. Jeg mener det er et svik slik tidligere NATO sjef Anders Fogh Rasmussen har lovet. Støtte til Ukraina. En støtte som egentlig er blitt til store ord og lite konkret støtte. Sviket fra vest er også en påminnelse om hva USA, Storbritannia, Frankrike og Russland lovet Ukraina ved selvstendigheten. De garanterte for landets grenser. Russlands garanti så vi hvor mye var verd, langt verre er det at de andre garantistene ikke ser ut til å være troverdige. Stiller du opp i banken å søker om lån med kausjonister, vil troverdigheten til disse bli vurdert. Kausjonistene Ukraina fikk var ikke stort verd.

Nei, jeg vil helst ikke at NATO skal gå inn med militære styrker. Jeg tror faktisk ikke det er nødvendig. Men det må leveres militært utstyr til Ukraina. Det må også settes i verk en boikott som virkelig svir og som gjør at Putins regime ikke kan bruke kultur og idrett som propaganda. Jeg venter på EUs møte på Torsdag og forventer noe annet enn en pekefinger i været og en skjennepreken som Putin ikke bryr seg om.

På tide å starte fase 2 av sanksjonene.

Facebook