«

»

Total krig eller fred?

Merkel, Putin og Hollande

Merkel, Putin og Hollande

Mens jeg skriver dette driver Angela Merkel og François Hollande på med å forsøke å blåse nytt liv i en fredsplan for øst Ukraina. Hva denne planen egentlig går ut på vet vi ikke. Det finnes en del opplysninger på nettet som neppe er å stole på. Noen av disse spekulasjonene går ut på at det egentlig er bygget på en fredsplan som Putin har utarbeidet og som Ukraina forkastet for en tid siden. Denne fredsplanen går visstnok ut på en «fryst konflikt» der det skal tegnes nye grenser gjellende etter de områder partene har kontroll på i dag og ikke etter kartet fra September slik Ukraina krevde. Merkel og Hollandes reise til Moskva er nærmest et siste forsøk på å unngå en direkte krig mellom USA og Russland i Europa. USA har kommet med klare signaler at de vurderer å sende «defensive» våpen til Ukraina.

Situasjonen er svært dramatisk. Merkelig nok ser Norske medier ikke ut til å ha fått med seg alvoret i situasjonen. Men det finnes flere utenlandske medier som dekker Ukraina krisen svært bra. Et eksempel på hvor dramatisk situasjonen er får vi ved å se på hva den frittalende og populistiske Russiske politikeren Sjirinovski sa i den Russiske nasjonalforsamlingen Dumaen i dag. Oversatt til norsk sa han «Merkel er skyld i at vi kan bombe Tyskland». For første gang etter den andre verdenskrig kommer det altså direkte trusler om krig fra en talerstol i en europeisk nasjonalforsamling.

Selv om Sjirinovski er kjent for å være en frittalende person som nærmest er en klovn, er dette toner vi ikke har hørt.

Dersom Merkel og Hollandes fremstøt mislykkes virker det svært sannsynlig for at vi får en krig med langt i langt større skala enn det vi har sett til nå. Konflikten har et potensiale til å bli 3 verdenskrig. Forsøket på å finne en fredelig løsning er nesten som et siste forsøk fra Frankriket og Tyskland på å unngå dette.

Hva er så alternativene og hvorfor er dette så vanskelig? Jo vi må da se på seperatistenes krav som er: Donbas som egne stater. Dette er helt utenkelig både for Ukraina, EU og USA. Som et slags kompromiss er en «fryst stilling» et alternativ. Det vil si et område i Ukraina der Kyiv ikke har innflytelse og som i virkeligheten fungerer som en egen stat innenfor Ukraina. Russland har fått til tilsvarende «fryste stillinger» andre steder blant annet i Moldova. Dette er en løsning som er uakseptabel for alle andre enn Russland på lang sikt. I september 2014 ble det i virkeligheten undertegnet en våpenhvile som innebar en slik løsning. Problemet er at separatistene med støtte fra Russland ikke har overholdt denne våpenhvilen og har erobret stadig mer landområder fra Ukraina. Separatistene vil derfor at en ny våpenhvile skal omfatte de grenser som gjelder nå og ikke de som gjaldt i september. Separatistene har heller ikke vært villig til å nøye seg med de grensene som er nå, men krever faktisk hele Donbas.

Europa ser nærmest ut til å være handlingslammet. På den ene side ønsker ingen en krig sentralt i Europa. Spesielt ikke en krig der USA og Russland står direkte mot hverandre. På den andre side aksepterer de ikke Russlands aggresjon ovenfor en annen nasjon. Forholdet mellom USA og EU er også en ting å legge merke til. Russland ønsker ikke en dialog der USA er en part. EU ønsker å være det sentrale midtpunktet i Europa og vil ordne opp med minst mulig innblanding fra USA. USA på sin side ser nå ut til å være i sterk tvil om linjen med forhandlinger og sanksjoner er nok. USA ser ut til å være villig til å gå ett skritt lenger.

Hva det Tysk franske forsøket på en fredsplan inneholder vet ingen. Men innholdet vil egentlig fortelle veldig mye om Europas ønske om og evne til å forsvare et land mot agresjonen fra Russland. Ved å gi etter vil neppe Ukraina være siste stopp. Litauen, Latvia, Estland og Polen holder pusten. For Ukraina er de nærmeste timene og dagene de mest avgjørende i landets korte historie.

Spørsmålet er, skal Maidan ropet om frihet, utvikling og demokratisk utvikling fremdeles høres. Eller har Europa satt det døve øret til og gir slipp på Ukrainas frihet til Putins tilfredsstillelse.

Link til The Guardian

Facebook