«

»

Tragedien i Mariupol

mariupol rakett

Bildet viser noen av skadene etter rakettangrepet på Mariupol

Mariupol har gjennom hele krigen vært kanskje den viktigste byen strategisk sett. Byen ble i vår inntatt av seperatistene og Ukraina gjennerobret byen i sommer. I september startet seperatistene på ny en offensiv mot byen. Offensiven kom som et resultat av den aller første Russiske «hjelpe konvoi med nød hjelp» hadde rullet inn i Donbas uten at innholdet i disse forsendelsene var kontrollert slik Ukraina krevde. Aftenposten skrev sammen med de fleste aviser om denne saken i August.

Jeg husker enda et nyhetsinnslag på NRK fra Juni 2014. Mariupol var tatt tilbake av den Ukrainske hæren og det var intervjuer med mennesker som bodde i byen. De fleste var lettet for endelig å være kvitt seperatistene. Jeg bet meg spesielt merke i en dame. Hun sa noe slikt som at dette hadde vært de verste månedene i hennes liv og endelig er vi fri igjen fra tyrannene. Jeg glemmer aldri lettelsen i hennes ansikt over å være fri fra det hun selv beskrev som tyranner.

Nå er samme by igjen under kraftig press fra separatister og ordinære Russiske styrker. For et par dager siden ble 30 mennesker drept da separatistene skjøt flere raketter inn i et tett befolket område av byen. Separatistene sier selv de har skutt raketter mot byen. At de offentlig skryter av å ha brutt alle internasjonale regler for menneskeretter forteller det meste om hva damen i Mariupol mente med tyranner. Det er ikke bare mot havnebyen Mariupol separatistene med støtte fra Russiske styrker er på offensiven, mens langs hele frontlinjen. Les mer om dette her.

Hvorfor Mariupol er så viktig for Russere og seperatister forstår vi ved å se på kartet. I byen der over 50% av innbyggerne er ukrainere ligger i Donetsk Oblast. Men det aller viktigste er hvor den ligger. Den ligger mellom Krim som er okkupert av Russland og de seperatistkontrollerte områdene. Krim har ikke noen fastlandsforbindelse med resten av Russland noe som er en stor ulempe for Putin. For å lage en fastlandsforbindelse vil en linje fra Krim oppover langs kysten til Ukraina og til de seperatist kontrollert områdene være en fordel. Tenker vi videre er også Transnistria som er som et slags Moldovas svar på Donbas også interessert i en fastlandsforbindelse til Russland. Denne utbryterrepublikken har «søkt» om å bli en del av Russland og mellom Russland og Transnistria ligger altså problemet for Russland som heter Ukraina.

Å angripe et tett befolket område i en by på 500000 innbyggere er ikke noe annet et overlagt forsøk på folkemord. En befolkning som tydelig har sagt klart fra om hvor de vil være. I høst stilte folket seg opp som en levende ring da sepratistene sammen med Russland den gang forsøkte å angripe byen. Å bry seg om folkeviljen er tydeligvis ikke noe enkelte bryr seg om.

Facebook